Na području Policijske uprave Trebinje, dana 12.12.2017. godine, evidentirana su dvakrivična djela i jedno narušavanje javnog reda i mira.
Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda.Policijskoj stanici Bileća prijavljeno je da je više lica nanjelo tjelesne povrede jednom licu. U toku je dokumentovanje krivičnog djela „Tjelesna povreda“. Policijskoj stanici Nevesinje prijavljena je krađa oko 10 m³ bukovog drveta. U toku je dokumentovanje krivičnog djela „Krađa“.
Trebinje danas