čč.jpg

Policijska uprava Trebinje je od 13. do 15. februara2024. godine realizovala regionalnu akciju pojačane kontrole u saobraćaju sa akcentom na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja iz odnosa vozač – pješak.

U toku akcije sankcionisano je 185 vozača i 46 pješaka. Najviše vozača je sankcionisano zbog nepropuštanja pješaka da pređe ulicu, 72 vozača, dok je najviše pješaka sankcionisano zbog nepropisnog prelaska ulice, mimo obilježenog pješačkog prelaza, 39 pješaka.

S obzirom na vremenske prilike možemo uočiti da je došlo do povećanja broja pješaka na ulicima zbog čega Policijska uprava Trebinje apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu kulturu i na taj način podignemo nivo bezbjednosti u saobraćaju.