vrtic.jpg (218 KB)

U Javnoj ustanovi dječiji vrtić „Naša radost“ Trebinje, prije pet dana, počela je realizacija programa za djecu u godini pred polazak u školu, a pohađaju ga sva djeca koja su prijavljena, koja nisu bila obuhvaćena nekim oblikom predškolskog obrazovanja i koja do septembra stiču uslove za polazak u prvi razred osnovne škole.

U ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, pripremni program pohađa 34-oro djece.

Prema riječima Vesne Kojović, pedagoga Javne ustanove dječiji vrtić „Naša radost“ Trebinje, ovaj program je značajan za djecu koja prije polaska u školu nisu pohađala predškolske ustanove ili druge oblike predškolskog obrazovanja jer imaju priliku da se kroz tromjesečni program dodatno pripreme za polazak u prvi razred.

„Uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture RS i ove godine se u našoj ustanovi realizuje pripremni program u godini pred polazak u školu. Program se provodi po tri sata dnevno. Ovim programom su obuhvaćena djeca koja do sada nisu pohađala nikakav oblik predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a koja stiču uslove za upis u prvi razred. Ove godine upisano je 34-oro djece koja su raspoređena u objekat Bregovi, a jedan dio djece je, na zahtjev roditelja, raspoređen i u objekat Gorica“, navodi Kojovićeva.

Imaju pozitivna iskustva kada je u pitanju ovaj pripremni program.

„Program se pokazao korisnim, prvenstveno za djecu jer je ovo prilika da se djeca socijalizuju, druže, usvoje neka nova saznanja, vještine ali i kroz igru adekvatno pripreme za polazak u školu. Inače, program se realizuje po Programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji je propisan od strane Ministarstva prosvjete i kulture, a kojim su zastupljeni svi aspekti razvoja ličnosti kod djeteta “, navodi ona.

Ove godine, ovaj program će se realizovati u 122 vaspitno-obrazovne ustanove u Republici Srpskoj, a Vlada je za realizaciju programa obezbijedila 530.000 maraka.

Program će trajati do 31. maja.