U Bišini kod Nevesinja danas je otvorena poslovna jedinica preduzeća „MIG komerc“ iz Ribnika koja se bavi proizvodnjom rezane građe i cijepanjem i paletiranjem ogrevnog drveta.


Pogon će zapošljavati petnaestak radnika koji će u početku raditi u jednoj smjeni, a već od naredne godine očekuje se da poslovnica profunkcioniše u punom kapacitetu.
Vlasnik firme Mile Lazendić kaže da je uspostavio odličnu saradnju sa opštinskom upravom i Šumskim gazdinstvom „Botin“ i nada se da će u Nevesinju razviti ozbiljan posao.Naglašava da je 90% rezane građe i ogrevnog drveta namijenjeno izvozu.− Tržište je obezbijeđeno, mašine montirane i sada sve zavisi od isporuke šumskih drvnih sortimenata − ističe Lazendić.
Načelnik opštine Milenko Avdalović izrazio je zadovoljstvo što je preduzeće sa velikim iskustvom u preradi drveta pronašlo interes u Nevesinju.
− Najvažnije je što će značajan broj radnika naći zaposlenje i što je ovo dugoročno održiv posao, jer opština Nevesinje ima dosta sirovine − istakao je Avdalović. Smatra i da je lokacija na kojoj je smješten pogon uz magistralni put Nevesinje - Mostar idealna za ovakvu vrstu djelatnosti.

Poslovnica „MIG komerca“ je trenutno jedini privredni subjekt u Nevesinju koji se bavi preradom šumskih drvnih sortimenata.
Radio Nevesinje