Novokment boracka.jpg (206 KB)

U Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu grada Trebinja od početka septembra prošle godine stiglo 2.588 zahtjeva za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak, a pravo po ovim zahtjevima priznato je za 2.352 lica. Za 236 postupaka zahtjevi su odbijeni jer se radilo o demobilisanim borcima koji već primaju borački dodatak ili o licima sedme katogorije, koji nisu imali učešće u zoni borbenih dejstava.

„Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu grada Trebinja vodi 5.327 lica sa statusom borca, raspoređenih u sedam kategorija, a mjesečni borački dodatak prima 4.723 lica. Prema našoj evidenciji vjerovatno ima još bivših boraca koji nisu podnijeli zahtjev za borački dodatak“, potvrdio je Miodrag Novokmet, načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Trebinja.

Prema njegovim riječima, podnošenje zahtjeva za mjesečni borački dodatak će biti nastavljeno i u ovoj godini zahtjev i podsjetio da za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak mogu da podnesu borci svih kategorija - od prve do sedme sa navršenih 45 godina života. Novokmet je dodao da je od početka godine podneseno 32 zahtjeva i njihovo rješavanje je u toku.

Iz Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu grada Trebinja podsjećaju da je Vlada Republike Srpske donijela Uredbu za mjesečni borački dodatak po kojoj svi borci koji imaju najmanje jedan mjesec učešća u zoni borbenih dejstava imaju pravo na mjesečni borački dodatak.

Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak naši sugrađani zahtjev mogu podnijeti na šalteru Gradske uprave ili putem Pošte Srpske.