Foto: Ilustracija/HERCEG Televizija

Generalni direktor RiTE Gacko Maksim Skoko nam je potvrdio da je sinoć 25.06. 2024. godine u 23 časa i 37 minuta Termoelektrana Gacko ušla u redovan godišnji remont koji je u ovoj godini, pošto je prošlo 5 godina od kapitalnog, u većem obimu.

„Remont je planiran u većem obimu i trajaće do 55 dana“, ističe Skoko.

Osim obimnog redovnog godišnjeg remonta, planirani su veći radovi u mašinskoj sali, prije svega na samoj turbini.

Od značajnijih investicija (osim redovnih), izdvajamo zamjenu radnih kola ventilatora dimnog gasa, ugradnju treće etape zamjene cjevastog vazdušnog zagrijača, čime bi zaokružili etapnu zamjenu CEV-a, naglašava Skoko.

Očekivana nivo finansijska vrijednost radova biće na nivou prethodnih godina, oko 15 miliona maraka, koji se finansiraju dijelom iz vlastitih sredstava a dijelom iz kredita.