unnamed-2.jpg (191 KB)

U prostorijama Okružnog suda u Trebinju danas je održan sastanak sa novinarima, s ciljem unapređenja saradnje ove institucije sa medijima ali i transparentnosti rada suda.

Predsjednik Okružnog suda u Trebinju Bojan Stević ističe da je u interesu javnosti da bude pravovremeno i tačno upoznata sa radom ove ali i drugih pravosudnih institucija.

„Moram naglasiti da je saradnja sa medijima u proteklom periodu bila jako dobra i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Svjestan sam da sudovi i pravosuđe u cjelini nemaju baš veliki ugled u javnosti, ali mislim da je to u prirodi ovog posla jer u parničnom postupku barem 50% stranaka nije zadovoljno odlukom suda jer izgubi proces. Međutim, rezultati se mjere kroz Izvještaje o radu suda koji su vidljivi na našoj veb stranici, te je na primjer u prošloj godini osam predmeta iz Krivičnog odjeljenja u Okružnom sudu u Trebinju, svih osam predmeta je potvrđeno i na Vrhovnom sudu što je odličan uspjeh. Na Građanskom odjeljenju je prošle godine ukupno ukinuto svega pet predmeta, što nas svrstava u red kvalitetnijih sudova u BiH“, rekao je Stević.

Milena Rupar, stručni savjetnik-psiholog Centra za podršku svjedocima Okružnog suda u Trebinju kaže da centar kao registrovano odjeljenje postoji od 2020. godine.

„Uloga ovog centra je pružanje profesionalne usluge, kako bi se izbjeglo da svjedočenje izazove novu patnju ili retraumatizaciju svjedoka i kako bi se otklonile prepreke za davanje iskaza. Svi svjedoci pozvani da svjedoče pred Okužnim i Osnovnim sudom u Trebinju imaju pravo na pristup našim uslugama, tu podrazumijevamo psihološku, emotivnu, logističku podršku, praktična pitanja i sve što ih zanima vezano za njihovo učešće u postupku. Prioritetne grupe svjedoka su naravno maloljetna lica, oštećeni svjedoci i svjedoci sa mjerama zaštite“, dodala je Rupar.