tunel.jpg

U toku je druga faza radova na realizaciji projekta Fatničko polje- akumulacija Bileća.

U ovoj fazi izvode se radovi na doradi profila tunela, betonski radovi na tunelskoj oblozi i radovi na kontaktnom i konsolidacionom injektiranju u dužini od oko dva i po kilometra.

Očekuje se da će radovi biti završeni u ovoj građevinskoj sezoni.tunel3.jpg

Radove u sklopu druge faze izvodi preduzeće Herc gradnja, a ugovorena vrijednost radova je nešto manje od 10 miliona konvertibilnih maraka.

Nakon realizacije druge faze projekta slijedi treća, završna faza radova za koju je okončana tenderska procedura i očekuje se potpisivanje ugovora.

Završetkom kompletnih radova na izgradnji tunela steći će se uslovi za gradnju Hidroelektrane Bileća.

Kompletna dužina tunela 15 650 metara. Probijanje tunela počelo je prije rata, a završeno 2005. godine.tunel4.jpg

Nadležni su odlučili da se , i pored vremena u kome živimo, opterećenog opasnošću od virusa korona, krene u realizaciju druge faze izgradnje tunela kako bi se završili planirani radovi, a jedan od motiva je i uposlenje pedesetak radnika koji na ovaj način obezbjeđuju egzistenciju.