Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Trebinju trenutno ima 2.778 nezaposlenih, odnosno 260 lica manje u odnosu na isti period prošle godine, a najveći broj onih koji traže posao ima četvrti stepen stručne spreme.Rukovodilac trebinjske Filijale zavoda za zapošnjavanje Republike Srpske Dragan Popović rekao je da su deficitarna zanimanja profesori matematike, fizike, agronomi, farmaceuti sa licencom, te varioci sa licencama, vozači autobusa, rukovaoci građevinskih mašina, zidari, tesari, armirači.
Popović kaže da je na birou najviše mašinskih tehničara, tehničara za drumski saobraćaj, turističkih tehničara, ekonomskih tehničara, maturanata Gimnazije, a nakon toga slijede lica sa trećim stepenom stručne spreme - prodavci, konobari, kuvari, bravari.
"Treća kategorija su nazaposleni sa visokom stručnom spremom i to diplomirani ekonomisti, pravnici, profesori engleskog jezika, diplomirani inženjeri industrijskog menadžmenta, turizma i hotelijersta", kaže Popović.
On je istakao da su sa svim nezaposlenim obavljeni pojedinačni razgovori kako bi mogli da steknu uvid o njihovim znanjima i vještinama, te da bi mogli nezavisno od stručne spreme da ih zaposle kod poslodavaca koji imaju potrebu za radnicima.
Što se tiče godina starosti, na evidenciji nezaposlenih najviše je onih od 30 do 45 godina.
Popović kaže da se 1.772 lica nalaze na evidenciji radi nekih drugih prava, a ne traže zaposlenje.
"U prošloj godini sa evidenciji biroa Trebinje je brisano 1.073 lica radi zaposlenja, dok je za prvih osam mjeseci ove godine po tom osnovu brisano 671 lice", kaže Popović i dodaje da je najveći broj nezaposlenih lica našao zaposlenje u prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostoteljstvu, građevinsrastvu.
Popović napominje da će ovih dana biti raspisan Javni poziv zapošljavanja u privredi, i da očekuju da će ti biti najveći broj zainteresovanih poslodavaca, odnosno da će se u toj oblasti ove godine zaposliti najviše lica.

On je podsjetio da će Grad Tebinje izdvojiti 500.000 KM po projektima samozapošljavanja, ističući da je već podneseno 115 zahtjeva od kojih je 100 zadovoljilo opšte uslove i da su u toku radionice u Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća kako bi se napravili kvalitetniji biznis planovi.
Popović kaže da je Grad Trebinje objavio i poziv za zapošljavanje djece poginulih boraca i RVI od 1 do 4 kategorije, demobilisanih boraca i da je po tom osnovu planirano zaposlenje 60 lica.
"Ovih dana objavljen je i Javni poziv za nezaposlena lica sa visokom stručnom spremom za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža", rekao je Popović.
SRNA