Udarili na “Gacko”, o “Dubrovniku” ne žele da pričaju

BANjALUKA - Na osnovu prijeratnih ulaganja u TE “Gacko”, u vrijeme SFRJ, “Hrvatska elektroprivreda” smatra da ima određena prava, uključujući potraživanja na ime obeštećenja zbog neisporučene električne energije te je zbog toga odlučila da pokrene postupak nadoknade nastale štete.


Saopšteno je ovo za “Glas Srpske” iz ovog preduzeća odgovarajući na naše pitanje, pri tom ne navodeći kolika su ta njihova potraživanja, iako se spominjao iznos od čak 100 miliona evra, ali ni da li će se odazvati na poziv predstavnika vlasti Republike Srpske da ovaj spor bude riješen mimo sudova i arbitraža - u međusobnom dogovoru. Nisu htjeli da komentarišu prijedlog i poziv premijera Radovana Viškovića da sve bude riješeno u paketu zajedno sa HE “Dubrovnik”, koji danas pripada sistemu HEP-a, a koji od 1994. godine jednostrano krši ugovor o isporuci ugovorenih količina el. energije sistemu “Hidroelektrana na Trebišnjici”.

Na pitanje da li je moguće da se ova dva dugovanja prebiju te kako gledaju na ovaj prijedlog, u HEP-u su ostali nijemi, tek dali šturi odgovor - da s obzirom na to da je postupak u vezi sa njihovim ulaganjima u “Gacko” u toku, ne mogu iznositi više detalja, “kako o predmetu postupka, tako ni o pitanjima koja se dovode u kontekst spora sa ovim preduzećem”.

Kako su pojasnili, električnu energiju iz te elektrane HEP je preuzimao u periodu od 1984. do 1992, kada je BiH, odnosno Republika Srpska, kako su naveli - “nacionalizovala njihova ulaganja”. Kažu da su još 2017. na adresu Savjeta ministara BiH uputili zahtjev za mirno rješenje ovog spora, što je, kako su rekli, preduslov za pokretanje međunarodne arbitraže koja bi se vodila po pravilima Evropske energetske povelje.

- Pravobranilaštvo BiH je tri puta od nas tražilo produžavanje roka za izjašnjavanje. Ni do dan-danas nismo dobili njihov odgovor na zahtjev za mirno rješenje ovog spora u vezi sa TE “Gacko”, odnosno konkretni prijedlog eventualne nagodbe - poručili su iz ovog preduzeća.

Sudeći prema odgovoru, HEP očigledno ne želi da se u paketu rješavaju dva spora, u vezi sa TE “Gacko” i HE “Dubrovnik”, iako se radi o dva gotovo identična slučaja. HE “Dubrovnik” nekada je bio dio hidrosistema Trebišnjica. Nakon što je izgrađen 1965. dogovor je bio da 78 odsto proizvedene el. energije pripadne BiH, danas Republici, a 22 odsto Hrvatskoj. Međutim, problemi su, baš kao i u slučaju TE “Gacko”, počeli tokom rata. Hrvatska strana je jednostrano i samovoljno redukovala svoje isporuke. Kada bi sve bilo sabrano, od 1. novembra 1994. pa do danas, prema ocjenama pojedinih stručnjaka, radi se o čak sedam, osam teravat-časova električne energije. Zbog toga je premijer Radovan Višković nedavno pozvao hrvatsku stranu na dogovor, a ako to ipak ne žele, onda će dobiti tužbu za HE “Dubrovnik”, koja je navodno znatno veća od njihove za TE “Gacko”. Generalni direktor “Elektroprivrede Republike Srpske” je u nekoliko navrata isticao da je svjestan problema s kojim se suočava TE “Gacko”, ali i da zna čime naša strana raspolaže u slučaju “Dubrovnik”.

Spojeni sudovi

Republika Srpska i Hrvatska su još prije petnaestak godina pokušavali da nađu rješenje u vezi sa HE “Dubrovnik” i TE “Gacko”, a koje bi zadovoljilo obje strane. Ono je tih godina ipak ostavljeno po strani, da bi se lakše ušlo u zajednički projekat gradnje novog objekta - HE “Dubrovnik 2”. Međutim, do toga nikada nije došlo. Iz HEP-a, a odgovarajući na naše pitanje, nisu htjeli pojasniti šta je to tada presudilo da ovaj projekat nikada ne zaživi. Interesantno je da je HEP ponovo otvorio priču u vezi sa TE “Gacko”, a posebno kada se na taj potez odlučila “Slovenačka elektroprivreda”, koja je pokrenula međunarodnu arbitražu u slučaju TE “Ugljevik”.