BANjALUKA - Ugrožena domaćinstva u Srpskoj trebalo bi da dobiju 32,2 miliona maraka finansijske pomoći za troškove grijanja iz Paketa za energetsku podršku za zapadni Balkan.

 

Naime, Vlada RS je juče usvojila informaciju o Sporazumu o finansiranju Godišnjeg akcionog plana u okviru Paketa za energetsku podršku za zapadni Balkan, te dala saglasnost na proceduru usvajanja sporazuma proisteklog iz Ugovora o izgradnji otpornosti u okviru IPA III.

- Za Srpsku je predviđen iznos od 32,2 miliona KM za podršku energetski siromašnim potrošačima, odnosno ugroženim kupcima, dok je za podršku mjerama energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća i za mjere energetske efikasnosti za stambene zgrade Republici Srpskoj planirano 12,9 miliona maraka - saopšteno je iz Vlade RS.

Vlada Srpske je još u februaru usvojila odluku o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima, kojom su propisani uslovi za dodjelu finansijske pomoći te načini prikupljanja i obrade podataka, ali i dodjele novca.

- Energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima smatraju se korisnici prava na novčanu pomoć i dodatka na djecu te  nezaposleni borci od prve do pete kategorije mlađi od 60 godina - navedeno je u ranijoj odluci Vlade.

Pod energetski siromašnim potrošačem ubrajaju se i borci od prve do pete kategorije stariji od 60 godina, ali i lica starija od 65 godina čija mjesečna primanja po članu njihovog domaćinstva ne prelaze iznos od polovine najniže plate iz januara 2023. godine u Republici Srpskoj.

Za prve četiri kategorije energetski siromašnih ugroženih domaćinstava na osnovu već postojećih evidencija spiskove će sačiniti centri/službe za socijalni rad, Javni fond za dječiju zaštitu RS i Ministarstvo rada i boračko invalidske.

- Za prikupljanje podataka za petu kategoriju, odnosno lica starija od 65 godina javni poziv raspisaće Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite - naveli su ranije u Vladi RS.  

Domaćinstvo koje ispunjava uslove za ovu vrstu finansijske pomoći po više osnova moći će da ostvari pravo po jednom osnovu.

Prema informacijama Vlade RS sada su na potezu institucije na nivou BiH koje takođe treba da potvrde sporazume koji su vezani za novac iz Paketa za energetsku podršku za zapadni Balkan pa će tek nakon tog novac biti operativan i na raspolaganju ugroženim domaćinstvima.

Projekti

Vlada RS donijela je odluku kojom se u prioritetne projekte, koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava, odobravaju investicije vrijedne 42.854.223 KM. U prioritetne projekte je, između ostalog, uvrštena druga faza izgradnje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale te rekonstrukcija objekta za potrebe Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.