Grupna fotografija.jpg (313 KB)

Dvanaest gradova i opština iz BiH danas je u Sarajevu potpisalo memorandume o razumijevanju sa kancelarijom organizacije "UN žene" u BiH s ciljem unapređenja rodno odgovornog budžetiranja i upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

Memorandume, u trajanju od dvije godine, potpisali su predstavnici gradova i opština Banjaluka, Bosanska Krupa, Centar Sarajevo, Istočna Ilidža, Lukavac, Mostar, Prijedor, Prnjavor, Srbac, Tešanj, Travnik i Trebinje.

Time će ovih 12 gradova i opština raditi na sprovođenju konkretnih mjera kako bi unaprijedile kreiranje, sprovođenje i praćenje budžeta koji jednako odgovaraju potrebama žena i muškaraca, saopšteno je iz organizacije "UN žene".

"Upravo na lokalnom nivou budžeti imaju mogućnost da adresiraju različite potrebe žena i muškaraca na pravi način. Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou pomaže da se resursi rasporede tamo gdje su potrebni kako bi ojačali žene i unaprijedili rodnu ravnopravnost", rekao je predstavnik organizacije "UN žene" David Saunders.

Regionalni stručnjak za rodno odgovorno budžetiranje iz organizacije "UN žene" Ermira Lubani rekla je da dobro dizajnirani budžeti sa rodnom perspektivom mogu unaprijediti efikasnost i ravnopravnost cjelokupnog budžetskog procesa na lokalnom nivou, što će dovesti do boljeg korištenja resursa i boljeg upravljanja, te obezbijediti inkluzivni lokalni ekonomski rast i razvoj.

Zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković istakao je da Trebinje u trasiranju svog razvoja vidi rodno odgovorno planiranje kao sastavni element svih javnih politika, jer postizanje ciljeva održivog razvoja ne može biti bez eliminacije svih oblika diskriminacije žena.

Memorandumi su potpisani u okviru regionalnog projekta "Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost: Ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Balkanu", koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, a realizuje organizacija "UN žene".