unnamed (8).jpg

Nakon raspisanog tendera, Grad Trebinje odabrao je izvođača radova za uređenje trotoara, što podrazumjeva popločavanje ovih površina kamenim pločama u užem centru našeg grada. Uskoro bi trebalo da započnu radovi, a vrijednost projekta je  250.000 KM sa PDV-om.

Gradonačelnik Trebinja, Mirko Ćurić, istakao je da već dugi niz godina postoji  ideja da se asfalt na trotarima zamijeni  kamenim pločama, ali da su sada krenuli u ovu investiciju, te da su odabrali i izvođača radova.

,,Jedina firma koja se javila na ovaj tender, jeste JP ,,Radnik’’, sa kojom smo i ranije sarađivali. Pozitivna iskustva imamo sa njima, odrađivali su posao, te se nadam da će tako biti i u ovom slučaju. Grad Trebinje će izdvojiti za ovaj projekat sredstva u iznosu od 250.000 KM sa PDV-om’’ naglasio je prvi čovjek Trebinja.

Ćurić je dodao da će ovim projektom riješiti i problem električnih instalacija, koje će smjestiti ispod površine kroz uredno propisivane kanale , a trenutno su na vidnom mjestu.

Dugoročni cilj Gradske uprave na čelu sa gradonačelnik Mirkom Ćurićem, jeste da cijeli uži centar bude popločan, te da se vremenom taj dio pretvori u pješačku zonu.