Usvajanjem preliminarnih zaključaka, u Trebinju je završen prvi Samit energetike. Osnovni zaključci su da je u regionu potrebno korisiti energiju iz obnovljivih izvora i uspostaviti široku saradnju među privredama, energetici i nauci. Danas je održano pet naučnih i stručnih panel diskusija iz oblasti "pametnih" mreža, modernih tehnologija i energetske efikasnosti.

Regionu su potrebni jača saradnja i ukrupnjavanje tržišta, kako bi postali konkurentniji Evropi, aktivirajući postojeće kapacitete. Fokus treba da budu i nova zakonska rješenja, rekao je Luka Petrović, direktor Elektroprivrede.

- Republika Srpska i Elektroprivreda su spremni da budu kreatori energetske budućnosti ovog prostora. Ministar Đokić rekao je da su novi energetski projekti šansa, koja se ne smije propustiti - naveo je Luka Petrovićv.d.direktora Elektroprivrede Republike Srpske.

Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić naveo je da ovo najbolji način na koji se mogu vrednovati nove ideje i prakse koje su bile.

- Ali i prepoznati ono što se aktuelni trendovi za budućnost sektora energetike - dodao je Đokić.

Tokom naučnih i stručnih rasprava, učesnici su govorili o modernim mrežama, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i finansiranju projekata u energetici. U oblasti energetske efikasnosti, dug je period od ulaganja do benefita.

- To pitanje se najčešće pokreće kada su u pitanju finansijska sredstva. Mi moramo svoje zakonodavstvo prilagoditi, moramo se otvoriti inovativnim načinima finansiranja, to traži uključenje javnog sektora, stanovništva i privatnog kapitala - navela je Jasminka Kafedžić iz Fonda za zaštitu životne sredine FBiH.

U periodu tranzicije, i u skladu s evropskim direktivama, nove tehnologije treba da donesu optimalnost i veći povrat investicija. Primjer iz Republike Srpske- firma DWELT uradila je poseban softver za novoosnovanu Direkciju za snabdijevanje.

- Omogućava Elektroprivredi Republike Srpske da upravlja sa više od pola miliona kupaca. Ovo je po prvi put u regiji da nije bilo kašnjenja u izradi obračuna - rekao je Stefan Krneta osnivač DWELT iz Banjaluke.

Stjepan Sučić iz "Končar -Ket" Zagreba naveo da je one podrazumijevaju da je postojeće sisteme koji nisu generacijama mijenjani, potrebno iskoristiti na nov način, kako bi se dodala nova vrijednost elektroprivrednim preduzećima i krajnjim kupcima.

Konačnu verziju zaključaka definisaće Naučni odbor, poslije čega će biti upućeni relevantnim institucijama zemalja učesnica prvog Samita energetike.