104.jpg

Biblioteku "Ivo Andrić" danas je posjetio dekan Elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović i u ime ove visokoškolske ustanove donirao računarsku opremu i veb stranicu za biblioteku.

"Trudimo se da u skladu sa svojim mogućnostima i u opsegu našeg stručnog djelovanja podstaknemo rad i drugih kulturnih i obrazovnih ustanova. Ovo je početak saradnje sa bibliotekom "Ivo Andrić" koja će u sledećem periodu, nadam se, biti produbljena i podignuta na viši nivo", naglasio je Popović.

Direktor biblioteke Bojan Pecikoza istakao je da će donirani računari u značajnoj mjeri pomoći u radu sa korisnicima, dok će uspostavljanje veb sajta doprinijeti medijskoj slici biblioteke.

"Trudićemo se, takođe, da saradnja teče u obostranom pravcu. Putem obrazovnih i medijskih promocija učenicima srednje škole ukazivaćemo na sve prednosti studiranja na Elektrotehničkom fakultetu, što je u suštini strateški veoma bitno za razvoj istočnog djela Republike Srpske koji u dobroj mjeri zavisi od energetike", dodao je Pecikoza.

Kreator veb stranice bibliotekavisegrad.com, asistent na Elektrotehničkom fakultetu, Nikola Kukrić istakao je da je u modernom ambijentu poslovanja ovo neophodan vid prezentacije jedne javne ustanove i komunikacije sa korisnicima. Stranica će imati mogućnosti pretrage knjižnog fonda u realnom vremenu, ažuriranje svih novosti vezanih za rad biblioteke, kao i sve ostale servisne informacije.