IMG_8577_resized_20230426_102528027.JPG (297 KB)

Skupština grada Trebinja, na 17. sjednici, usvojila je danas sa 18 glasova za i sedam protiv, izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za 2022. godinu.

Od kapitalnih investicija u prošloj godini, kako je navedeno u izvještaju koji je odbornicima predstavio gradonačelnik Mirko Ćurić, završeni su radovi na popločavanju Starog grada – faza četiri, završena je izgrada Dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju – faza dva, a sredstva su uložena i u izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture kako u gradskim mjesnim zajednicama, tako i u ruralnim područjima i to u vrijednosti od oko 2.800.000 KM.

„U 2022. godini realizovana su planirana budžetska sredstva za izgradnju reflektora na stadionu Police i započeto je infrastrukturno opremanje Slobodne zone u Trebinju, a završena je i procedura izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu Urbanističkog plana grada Trebinja. Tokom 2022. godine za izgradnju i rekonstrukciju dječijih igrališta u gradskim mjesnim zajednicama izdvojeno je 174.000 KM, dok je za projekat sistema navodnjavanja na teritoriji grada izdvojeno 600.000 KM“, rekao je Ćurić.

On je dodao da je u cilju podrške lokalnoj privredi, Grad putem javnih poziva, obezbijedio podršku poslodavcima i licima koja namjeravaju da pokrenu poslovnu djelatnost.

„Osim stimulativnih programa za samozapošljavanje i preduzetništvo, Grad je proveo programe podrške za poljoprivredne proizvođače kroz stručnu i materijalnu pomoć“, naveo je Ćurić.

On je napomenuo da će protekla godina ostati upamćena i kao najuspješnija i najbolja turistička sezona u Trebinju, a „Hercegovačka kuća“ proglašena je najboljom svjetskom pričom o održivom turizmu na Međunarodnom sajmu u Berlinu.

Gradonačelnik Trebinja je naveo da je u oblasti socijalne politike, Grad realizovao programe koji su provedeni putem javnih poziva iz oblasti društvene brige o starima, nacionalnim manjinama i povratnicima, kao i programi iz oblasti kulture, nauke i društvene brige o mladima.

„Provedeni su programi iz zdravstveno-invalidske zaštite te programi namijenjene boračkim kategorijama. Grad je realizovao i programe stipendiranja studenata i učenika, kao i javne pozive udruženjima građana i programe za unapređenje pronatalitetne politike. Kao i ranijih godina, Grad je podržao - niz tradicionalnih i savremenih kulturnih manifestacija, kao i razvoj sporta i rad 18 mjesnih zajednica“, rekao je Ćurić.

Ćurić je istakao da je Grad tokom prošle godine realizovao i započeo više projekata u saradnji sa ministarstvima, stranim organizacijama i donatorima.

Luka Petrović, odbornik SNSD-a pohvalio je rad gradonačelnika i gradskih odjeljenja u protekloj godini, ističući da je u složenoj, turbulentnoj godini, sa velikim inflatornim mjerama i niskom hidrologijom, ostvaren rekordni budžet.

„Sa 91 odsto ostvaren je i obnovljen BFC standard za povoljno poslovno okruženje, ostvarena je nikada bolja komunikacija sa Nikšićem, Herceg Novim, sa svim mjestima Hercegovine, ne šaljemo nijednu ružnu poruku nikome, u našem gradu nikada više nije bilo gostiju, sve je to rezultat dobrog rada gradonačelnika i njegovih saradnika. Ranije je bilo sedam odjeljenja, a u 2023. godini imamo 10 gradskih odjeljenja, zbog povećanog broja aktivnosti. Sve je više poslova i potrebni su nam kvalifikovani ljudi. Javno pozivam Pokret za pravdu i red da učestvuju i imenuju svoje prijedloge za upražnjena mjesta za gradska odjeljenja, trebamo mlade ljude koji su završili fakultete sa dobrim prosjekom, samo tako možemo doprinijeti dinamičnijem razvoju grada“, istakao je Petrović.

On je pohvalio brojne investicije koje su realizovane u protekloj godini, poput popločavanja Starog grada, uređenja gradskog parka, navodnjavanje trebinjskih polja, podrške poljoprivrednicima u okviru projekata Agrarnog fonda Grada Trebinja, projekta rekonstrukcije sistema vodosnabdijevanja.

Petrović je istakao i značaj Grada sunca za razvoj turizma grada, uputivši poziv svim građanima da ličnim idejama doprinesu boljem i ljepšem Trebinju.

Podršku Izvještaju o radu gradonačelnika i Gradske uprave pružili su danas i odbornici Socijalističke partije, kao i Narodne partije Srpske.

Kako su naveli Rajko Ćapin (SP) i Jovica Vlatković (NPS), u otežanim uslovima i na globalnom nivou, u našem gradu su realizovane brojne investicije i značajni infrastrukturni projekti, što je, kako su istakli, vidljivo na svakom koraku.

Opozicioni odbornici su, uz pohvale za projekte koji su od koristi građanima, poput popločavanja Starog grada, izgradnje Dnevnog centa za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju, gradske tržnice, oborinske i fekalne kanalizacije, konstatovali da nije transparentan utrošak sredstava za realizovane projekte u izvještajnom periodu.

Pored ostalog, istaknuto je da se treba učiniti više na poboljšanju demografske slike grada i masovnijem zapošljavanju, kako građani Trebinja ne bi morali da se zapošljavaju u inostranstvu i ukazano na problem smanjenja radno sposobnog stanovništva, što će, kako se dodaje, imati dalekosežne posljedice.

Ilija Mastilović, odbornik SDS-a se naročito osvrnuo na trenutnu demografsku situaciju u našem gradu.

„U matičnoj knjizi u prošloj godini upisano je 497 rođenih, a 649 umrlih, bilo je 100 prvačića manje u odnosu na 2010. godinu, to je katastrofalno stanje, treba učiniti više na poboljšanju demografske slike, da ljudi ovdje ostaju i da se rađa više djece, jer ovdje je sigurno najljepše“, istakao je Mastilović.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić zahvalio je svim odbornicima koji su učestvovali u raspravi o Izvještaju o radu gradonačelnika i Gradske uprave za 2022. godinu.

„Ponosan sam na rezultate koje smo zajedno postigli. Ovo je rezultat napora svih ljudi koji žele dobro Trebinju. Hvala i na pohvalama i na primjedbama, koje su, vjerujem, upućene u dobroj namjeri. Zbog građana Trebinja, shodno naših mogućnostima, trudimo se da Gradu Trebinja, a samim tim i RS bude bolje. I u svoje lično ime, pozivamo Listu za pravdu i red da upute svoje prijedloge za gradska odjeljenja, na upražnjena radna mjesta“, rekao je na kraju Ćurić.

Skupština je danas usvojila i izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za period oktobar-novembar 2022. godine.