skupstina-grada-novembar-2019-1.jpg

Skupština grada Trebinja, na 32. redovnoj sjednici, usvojila je danas izvještaj o radu gradonačelenika i Gradske uprave za 2019. godinu.Od kapitalnih investicija u prošlog godini, kako je navedeno u izvještaju, završena je izgradnja Spomen sobe borcima poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, započeta izgradnja gradske tržnice na Trgu slobode, nastavljeni radovi na izgradnji sistema za navodnjavanje, rekonstruisana javna rasvjeta u centru grada ugradnjom nove LED tehnologije, završena prva faza izgradnje ulice S1 u Zasad polju, kao i trotoara u naselju Gorica, a započeta je i izgradnja sistema vodosnabdijevanja lijevom obalom Trebišnjice.

„U oblasti podrške i pomoći realizovano je 35 različitih programa kao direktna pomoć građanima koji se bave poljoprivredom, žive na selu, mladim bračnim parovima, demobilisanim borcima, porodicama poginulih boraca, studentima, đacima i onima koji su se odlučili da pokrenu vlastiti biznis kroz gradske programe samozapošljavanja“, kazao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, podnoseći izvještaj odbornicima Skupštine grada.Skupština je usvojila i izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu, po kojem je realizacija 81,5% od plana budžeta u rebalansu, a deficit u finansiranju ovog perioda nešto viši od dva miliona maraka.

Kako je rečeno, manji prilivi od planiranih najizraženiji su na prihodovnim stavkama iz oblasti građenja – od prodaje zemljišta i građevinskih naknada, ali su oni značajnim dijelom ugovoreni krajem godine, pa će se zbog zakašnjenja u realizaciji naći u izvještaju za tekuću 2020.

Odbornici su donijeli i odluku o uspostavljanju saradnje između našeg grada i opštine Loveč u Bugarskoj.

Pred odbornicima je još 39 tačaka dnevnog reda.