Zora Vidović - Foto: RTRS
Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je počela isplata pomoći od 750 KM nezaposlenim roditeljima sa četvoro i više djece, te dodala da je do sada izvršena uplata za 365 porodica u iznosu od 274.000 KM.

- Ovaj projekat će sigurno imati najveće efekte - rekla je Vidovićeva.

Vidovićeva je istakla da će za četiri mjeseca ove godine to biti pomoć za 750 KM mjesečno, a od iduće godine to će biti primanje u tom iznosu uz prinose i doprinose što znači da će te porodice biti socijalno osigurani i imati penzijski staž što je jako važno.

- To pravo traje sve dok najmlađe dijete ne bude punoljetno, mi smo spremni to projektovati i u idućim godinama i da svake godine bude sve veća i veća cifra - rekla je Vidovićeva.

Navela je da je danas počela isplata za onaj dio koji je unesen u trezor.

- Ministarstvo porodice, omladine i sporta unosi koliko god dnevno bude uneseno ljudi koji trebaju to da dobiju, mi ćemo to isplatiti - rekla je Vidovićeva.

Vidovićeva kaže da se prvo vrši isplata za one porodice koje su evidentirane u Fondu za dječiju zaštitu i tu ima negdje oko 1.300 porodica.

- Ministarstvo za omladinu i sport raspisuje konkurs i naravno javljaće se i druge porodice koje nisu evidentirane u Fondu za dječiju zaštitu i mi ćemo svim tim porodicama kako pristižu te prijave kontinuirano ćemo isplaćivati, nećemo čekati da se to sve završi - rekla je Vidovievać.