gimnazija.jpg

U okviru proslave Svetog Preobraženja Gospodnjeg – krsne slave grada i sabornog hrama – večeras je u galeriji Kulturnog centra otvorena dokumentarna izložba „Vijek Gimnazije u Trebinju“, povodom 100 godina od osnivanja ove obrazovne ustanove.

Otvarajući izložbu predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Banjak - nekada učenik, nastavnik a potom i direktor trebinjske gimnazije - kazao je da ova škola, kao opšteobrazovna ustanova nastala sa ciljem razvoja intelektualne širine, istraživačke radoznalosti i stvaralačkog mišljenja kod učenika - i nije mogla biti osnovana u Trebinju prije 1921. godine, odnosno osvajanja socijalne, političke i ekonomske slobode ovog kraja.

Taj uslov, dodao je Banjak, bio je ispunjen stvaranjem Kraljevine Jugoslavije, nakon čega njeno postojanje nije više moglo biti doveno u pitanje: nadživjela je i Drugi svjetski rat i režim koji je pokušao da zatre njenu suštinu, ali i školske reforme sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, koje nisu imale razumijevanja za njenu misiju.

„Večerašnja izložba upravo i svjedoči o postojanosti gimnazije u Trebinju. Pokazuje koliko je dubok njen korijen trajanja i koliko je razgranato njeno stablo aktivnosti. Prikazanim dokumentima ukazuje na njen administrativni kontinuitet, kao i kontinuitet nastavnih i vannastavnih uspjeha. Pokazuje da su joj uski lokalni okviri i da potvrde svoje vrijednosti traži na razmjenama učenika u Hamburgu, smotrama srednjoškolskog pozorišta u Marseju ili matematičkim olimpijadama u Hanoju...“, istakao je Banjak.

Gimnazija ni u budućnosti ne smije biti preživjela, okamenjena i konzervativna institucija – mora razvijati ambijent u kojem učenici na kreativan i savremen način spoznaju svijet oko sebe.

„To mora biti inspirativna sredina za ambiciozne mlade ljude koji teže postizanju visokih akademskih ciljeva. Ono što se ne smije dogoditi jeste – da u svijetu koji se neprekidno mijenja izgubi korak sa vremenom“, poručio je Banjak.

Profesor Gimnazije „Jovan Dučić“ Radmila Mitrić, u ime stručnog tima koji je pripremio večerašnju izložbu, istakla je da je ona koncipirana kao rekapitulacija dokumentacije iz prethodnih stotinu godina, raspoređene u više tematskih cjelina.

Radeći na odabiru najvažnijih događaja iz proteklog vijeka, dodala je ona – članovi tima shvatili su koliko je gimnazija mnogo više od držanja nastave, učenja i dobijanja ocjena, te da u sebi sadrži cijeli jedan svijet događaja i aktivnosti.

„Gimnazija je prolazila kroz razne periode, društvena uređenja, reforme školstva, ali se može reći da je vijek koji upravo ispraćamo obilježila volja, htijenje i želja – i učenika i profesora – za stalnim uzdizanjem, napredovanjem, uzrastanjem i borbom za više znanja, borbom koja ima svoj početak, ali nema kraj dok god živimo“, istakla je Mitrić.

Direktor Gimnazije „Jovan Dučić“ Mišo Pešić podsjetio je na nedavno preminulog profesora, sektretara i direktora ove ustanove Dušana Kovačevića zahvaljujući kojem je, kako kaže - i sačuvana bogata arhiva gimnazije, koja danas svjedoči o vijeku njenog trajanja.

„Nadam se da će i generacije koje dolaze voditi računa kako o gimnaziji tako i njenoj istoriji – da će za naredne jubileje ova arhiva biti još bogatija nego što je danas“, kazao je Pešić.

Gimnazija u Trebinju osnovana je školske 1921/22. godine, na prijedlog tadašnjih - Gradskog vijeća Trebinja i Pokrajinske uprave BiH, najprije u zgradi Trgovačke škole na pijaci. U svom vijeku postojanja mijenjala je naziv i lokacije, a od 1991. godine nosi ime Jovana Dučića.