Više šumskih požara je aktivno na području opštine Gacko.

Najviše je kritično u rejonima sela Gornji Lipnik, Kljeuta, Vrba, Ulinja, Dramesine, Ljeskov Dub i sela Šuma.

Za sada, požari ne ugrožavaju objekte, osim u slučaju sela Ulinja gdje su vatrogasci intervenisali dva puta u toku jučerašnjeg dana i u rejonu Košute gdje je požar ugrožavao borovinu.