Radovan Višković -
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da Srpska neće prodati svoje akcije, niti će umanjiti vlasnički dio Republike Srpske u važnom strateškom preduzeću kao što su "Hidroelektrane na Trebišnjici".

- HET je najveći potencijal energetkog sistema Evrope. Niko u Vladi ne razmišlja na temu da na bilo koji način ugrozi taj sistem. Želimo da taj sistem još ojačamo kroz nove investicije - istakao je Višković.

On je podsjetio da je to ojačavanje postignuto gradnjom Hidroelektrane "Dabar".

Višković je naglasio da su privatizacija i dokapitalizacija dva dijametralno suprotna pojma, miješanje kojih je proizvod politike.

- Ova dokapitalizacija biće šansa jednaka za sve, pa i za male akcionare. Niko im ne može zabraniti da u tom procesu učestvuju - rekao je Višković odgovarajući poslanicima opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske tokom diskusije o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, po hitnom postupku.