Episkop budimljansko-nikšićki Metodije, nakon govora patrijarha srpskog Porfirija, obratio se okupljenom vjerujućem narodu ispred Đurđevih Stupova u Beranama.

Njega je okupljeni narod pozdravio usklikom „Dostojan“.

Vladika Metodije ustoličen je u tron episkopa budimljansko-nikšićkih i sa tog mjesta je pozdravio okupljene kod Manastira i pozvao narod da se moli za njega kako bi još više još ljubio više Gospoda i povjereni vjerujući narod.

„Odlaskom naših velikih crkvenih otaca, koji su došli da isprate brata svog spremili se da za njim pođu, mi smo ljubljena i blagoslovena čeda jer smo u životima naših staraca vidjeli i spoznali živu ljubav Božiju na djelu, njihovu za nas i njihovu međusobnu„, rekao je vladika Metodije.

On je rekao da ako ima na umu i srcu ovakve učitelje i da mu na ovom svetom mjestu prethodi mitropolit Joanikije „čije djelo kao svjetlost svijetli u tami“ da je njegova dužnost i obaveza da produži sveto i svijetlo djelo svojih prethodnika.

„Jedini program koji smijem danas da iznesem pred vas jeste da u mjeri u kojoj budem kadar sve što u meni čini ličnoga čovjeka bude pokoreno vaskrslom Gospodu Isusu te da me po milostu i ljubavi svojoj on vodi i upravlja privodeći me sebi i putovodeći organskom jedinstvu Crkve i spasenju čitavoga svijeta„, rekao je vladika Metodije.

Prema njegovim riječima, u srpskom narodu se Božijom promišlju i ljubavlju rodio vaskrsli etos koji je kroz Crkvu očuvan i koji je iznio naš narod kroz vjekove ropstva i stradanja.

„Crkva u sebi nosi budućnost svijeta i svakome od nas put prema budućnosti pridodajući snagu koja ujedinjenjuje društvo i kulturu kojima pripada. Jer kao što Hristos koji je vječni posrednik spasenja nije ostao u crkvenoj prošlosti tako je i Crkva stalni i trajni odraz Hristove prosutnosti kroz sve vjekove u životu naroda. I kada govorimo o krstovaskrsloj svijesti koja je naše pretke pozlatila, mi danas vidimo i osjećamo njihovu moralnu i duhovnu superiornost i silu a sjećati se i biti nije isto kao kao što put ka dole i kao što put ka gore nikad nije isti. I ne treba pritom tražiti samo prošlo u sadašnjem nego i sadašnje u prošlom. Riječ identitet ima moralno i duhovno značenje kao što ga ima i nacija za koju vele da je duša duhovni princip. U tom smislu, da bi se savladala svaka pa i današnja duhovna kriza povratak izvornoj duhovnosti naših predaka, pravim hrišćanskim i nacionalnim vrijednostima, je provjereni put na kom je pravoslavlje jedina stijena u bijesnom moru otpadništva i nihilizma, kamen temeljac narodnog svejedinstva i izvor spasenja„, besjedi vladika.

On je rekao i da je sloboda je uvijek šansa da budemo dobri i iz trona episkopa budimljansko-nikšićkih je upitio poziv na jedinstvo istakavši da smo svi prizvani da vrlinama neprestano uzrastamo i da gradimo mir i podižemo krst ljubavi u sebi i oko sebe.