istocni-mostar-1-1.jpg

Istočni Mostar jedna je od najmanjih opština u Republici Srskoj, ali nepoštovanja zakona, koje je tamo otkrila Glavna služba za reviziju RS, ne bi se „postidile“ ni najveće lokalne zajednice.

Istočni Mostar, u kome je 2013. popisano svega 244 stanovnika, dobio je revizorsko mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti poslovanja u 2022. godini.
Kao prvo, opština je prilikom obračuna plata za četiri zaposlena primjenila koeficijente veće od propisanih Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske.

U toku 2022. godine prilikom popunjavanja obrasca uopšte nisu uneseni podaci u vezi utroška goriva za službeno vozilo, što nije u skladu sa članom 7. Pravilnika o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja putnog naloga.

Za službena putovanja prilikom korišćenja automobila u vlasništvu zaposlenih, gorivo je preuzimano bez odobrenja propisanog Odlukom o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u RS.

Dalje, prilikom izvršenja budžeta stvorene su obaveze za lična primanja iznad visine okvira utvrđenog rebalansom na toj poziciji, kao i obaveze za transfere koje nisu planirane, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Srpske.

-Korisnici sredstava granta nisu podnosili izvještaje o utrošku istih, što nije u skladu sa Odlukom o izvršenju rebalansa Opštine za 2022. godinu – upoorili su revizori.

Opština nije planirala i primjenjivala postupke javnih nabavki za nabavke usluga i radova (čišćenje i uređenja dvorišta i objekata, ugostiteljskih usluga, radova pripreme terena, ugradnje i montaže kablova za uličnu rasvjetu, izrada projektne dokumentacija za izvođenje radova) u iznosu od 7.066 KM, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Opština je iskazala ukupne budžetske prihode i primitke u iznosu od 522.515 KM, dok su ukupni rashodi i izdaci bili 491.961 KM.