bazen-het.jpg

„Hidroelektrane na Trebišnjici“ u saradnji sa Gradom Trebinje, u skladu sa urbanističkim planom grada i obavezama iz vodoprivrednih dozvola, učestvuju u uređenju, održavanju i kontrolisanju kvaliteta vode na otvorenim kupalištima sportsko rekreativnih objekata „Banje“ i „Bregovi“.
U Službi za laboratorisjaka ispitivanja „Hidroelektrana na Trebišnjici“ obavlja se redovna kontrola kvaliteta vode za kupanje. Broj kontrola vode iz javnih bazena, navedenih sportsko rekreativnih centara, vrši se u skladu sa njihovom veličinom i brojem pojsetilaca. Rezultati najnovije obavljenih analiza pokazuju da je voda u trebinjskim otvorenim bazenima dobrog kvaliteta i da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju- stoji na zvaničnom sajtu Hidroelektrana na Trebišnjici.

U laboratoriji „Hidroelektrana na Trebišnjici“ ispituju se fizičko-hemijska i mikrobiološka ispravnost vode i na osnovu naših analiza nisu primijećena odstupanja od propisanih vrijednosti ispitivanih parametara, tako da je voda potpuno bezbjedna za kupanje i rekreaciju. O mikrobiološkoj ispravnosti se pojačano vodi računa, a hlorisanje vode se vrši u skladu sa preporukama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima- poručuju iz preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici.

Ističu da se kontrola kvaliteta vode na bazenu „Bregovi“ vrši se redovno tokom kupališne sezone i da rezultati, do sada sprovedenih analiza kvaliteta, pokazuju da voda ovog kupališta pripada drugoj klasi vode za otvorene vodotokove, koja omogućava bezbjedno kupanje i rekreaciju.

Presudan značaj za očuvanje kvaliteta vode u bazenima ima broj, kao i ponašanje, korisnika tj. poštovanje preventivnih sanitarno-higijenskih mjera: korišćenje dezo barijera , tuširanje prije i nakon izlaska iz bazena, obavezno korišćenje toaleta, dobra lična higijena .

U skladu sa navedenim, obavezno je i izbjegavanje korišćenja bazena u slučaju postojanja akutnih oboljenja respiratornog, urinarnog ili digestivnog sistema, oboljenja kože i sluzokoža, kao i u periodu rekonvalescencije, tj. oporavka od navedenih oboljenja rizika.

"Sugrađanima koji se kupaju na rijekama i jezerima savjetujemo da izbjegavaju ronjenje i gutanje vode, a nakon izlaska iz vode preporučujemo da se istuširaju. Ova preporuka se posebno odnosi na kupače koji pripadaju ranjivim grupama stanovništva (mala djeca, stari, imunodeficijentni, hronični bolesnici)"- stoji na sajtu HET-a.