VODOVOD_CEVI_jpg_rupa-760x490.jpg
Direktor i Nadzorni odbor J. P. „Vodovod“ a.d. Gacko su doneli odluku o povećanju cijene taksi u slučaju otkrivanja nelegalnih priključaka.
Tako će korisnici usluga za koje se utvrdi da nelegalno koriste vodu, morati da plate između 1000 i 1200 maraka (bez PDV), u zavisnosti od prečnika priključka (1000,00KM za priključak 1/2o i3/4o, 1o, 5/4o 6/4o, a 1200,00KM za priključak 2o i veći).
Povećana je taksa i za ponovno priključenje na vodovodnu mrežu.
Ukoliko je razlog neredovno plaćanje, cijena ponovnog priključivanja na mrežu se kreće od 45 KM do 100 KM (45,00KM za priključak 1/2o i3/4o, 60,00KM za priključak 1o, 5/4o 6/4o, a 100,00KM za priključak 2o i veći).
Iz gatačkog vodovoda napominju da su intenztivirane kontrole na terenu budući da su uočili povećanje količine nelegalne potrošnje vode.