Iz JP „Vodovod“ AD Trebinje apeluju na fizička i pravna lica da ne koriste vodu sa hidranata gradskog vodovoda za zalijevanje i u druge svrhe.


Voda sa hidranata gradskog vodovoda, napominju u ovom preduzeću, namijenjena je protivpožarnoj zaštiti.

„Otvaranje i korišćenje vode sa hidranata zabranjeno je bez saglasnosti davaoca komunalne usluge, što je propisano Odlukom o snabdijevanju vodom, odvodnji i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda na području grada Trebinja“, kažu u „Vodovodu“ Trebinje i napominju da će u narednom periodu zajednička komisija ovog preduzeća i Komunalne policije Grada Trebinja kontrolisati korišćenje vode sa gradskih hidranata.

„Onaj ko bude samovoljno koristio vodu sa gradskog hidranta, bez odobrenja davaoca komunalne usluge, biće kažnjen za navedeni prekršaj novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM za fizička lica, a od 1.000 KM do 10.000 KM za pravna lica“, upozoravaju iz „Vodovoda“ Trebinje.

Radio Trebinje