Nekoliko dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio Bileću, na račun ove lokalne zajednice uplaćeno je 500.000 evra pomoći. Novac je ekspresno potrošen, a problemi u funkcionisanju i dalje su ostali.

Naime, računi opštine ponovo su bili u blokadi nekoliko dana zbog neizmirenih obaveza iz emisije obveznica kojom se Bileća zadužila za 4,3 miliona KM kako bi vratila dug Poreskoj upravi Republike Srpske.

Račun je odblokiran 10. juna, a kako je saopšteno iz Centralnog registra hartija od vrijednosti kroz postupak prinudne naplate kupcima obveznica je isplaćeno nepunih 48.000 KM.

Postupak prinudne naplate 21. anuiteta obveznice emitenta opština Bileća završen je izvršenjem u cijelosti“, saopšteno je iz CRHOV.

Načelnik opštine Veselin Vujović kaže da je donacija Srbije iskorištena za plaćanje nagomilanih obaveza.

Tako je za poreze i doprinose uplaćeno 364.000 KM sa čime je zatvoren dug za 2023. godinu, dok je 213.000 KM isplaćeno za plate zaposlenima.

Proizvođači mlijeka su dobili 160.000 KM, dobavljači 110.000 KM, a 100.000 KM je izdvojeno za socijalna davanja.

U momentu kad dolazi isplata tranše za emisiju obveznica na računu nemamo novca, podijelimo ga za plate ili neke druge obaveze i dolazi do blokade. Ipak, ona se u svakom slučaju riješi. Nekako funkcionišemo“, kaže Vujović.

On napominje da je emisija obveznica realizovana kako bi se „razvukao“ dug Poreske uprave naslijeđen od prethodne vlasti.

Nama je predlagano da napravimo reprogram sa Poreskom upravom uz kamatu od 12 odsto, a mi smo uz saradnju sa IRB-om emitovali obveznice na deset godina sa kamatom od 4,2 odsto što je povoljnije po nas. Dug smo naslijedili, a da ga nije bilo novac smo mogli iskoristiti za razvoj lokalne zajednice“, rekao je Vujović.

Dodao je da je broj radnika smanjen za 100, a da se rukovodstvo ponaša domaćinski i odgovorno.

Nada se da će se budžet stabilizovati nakon što se realizuju velike investicije u oblasti solarne energije, gdje u budućnosti po osnovu koncesione naknade očekuju godišnje prihode od dva miliona KM.

CAPITAL