A956D30C-A567-4E6C-8A19-8B4841B49CFD.jpeg
Caption


Po ko zna koji put ove godine, lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović je izbačen sa sjednice Narodne skupštine.

Naime, Vukanović je tokom aktuelnog časa postavljao pitanja i pogrdno se obraćao ministru privrede i preduzetništva Vojinu Mitroviću, a nakon što mu je isteklo vrijeme predviđeno za postavljanje pitanja, Anja Ljubojević ga je prekinula.

Predsjedavajuća parlamenta, od Vukanovića je tražila da ne koristi pogrdne termine izrekavši mu opomenu, a nakon što je on to ponovio, naredila mu je da napusti salu izričući mu mjeru udaljenja s tačke.

Nakon što je Vukanović izašao iz dvorane, zasjedanje je nastavljeno, na kojem će se, između ostalog, raspravljati o budžetu, Ekonomskoj politici, zaduženjima i zakonu o imunitetu