Zašto umiru njemačke šume

Njemačka šuma, simbol njemačkog romantičarskog zanosa, polako umire.

Prema izvještaju Savezne vlade o stanju njemačkih šuma, zbog suše i oluja bespovratno su uništene ogromne šumske površine.

Tokom tri godine, od 2017. do 2020. uništeno je 277.000 hektara šume - do te mjere da je potrebno novo pošumljavanje - ako se ove površine žele sačuvati kao šume.

Kao jedan od glavnih uzroka za propadanje šuma se navodi dugotrajna suša, prenosi Deutsche Welle.

"U mnogim područjima je tlo ispod jednog metra dubine u potpunosti osušeno a nivo podzemnih voda je drastično pao", navodi se u izvještaju Savezne vlade.

Zbog toga lišće opada s drveća prije nego što ispuni svoju funkciju. Posebno su pogođeni četinari, prije svega smreka koju osim toga redovno napadaju štetočine.

Veliku štetu su nanijele i oluje koje su u 2017. i 2018. harale Njemačkom, posebno zapadnim delom zemlje - koji je sada pogođen poplavama.

Andreas Marks, direktor njemačkog Centra za borbu protiv suše, rekao je da se situacija 2021. "malo popravila", ali da se to u principu odnosi samo na poljoprivredu.

"Za šume je važan nivo podzemnih voda a ispod 1,5 metara je tlo u Njemačkoj u potpunosti suvo", rekao je Marks za dnevnik Osnabriker cajtung.

Njemačka spada u najšumovitije evropske zemlje - šume čine 32 posto površine te zemlje. Od toga nešto su više od polovine četinari. Od listopadnog drveća su najrasprostranjeniji bukva i hrast. Četvrtina stabala je starija od 100 godina. A čak 48 posto šumskih površina se nalazi u privatnom posedu.

Reagujući na alarmantni izvještaj, njemačka Vlada je pripremila paket mera u vrijednosti od 1,5 milijardi evra kako bi ublažila propadanje šuma.

"Jedinstveni paket mjera će vlasnicima šuma efikasno i brzo pomoći u pošumljavanju njihovih površina", rekla je ministarka poljoprivrede Julija Klekner prilikom predstavljanja izvještaja o šumama.

Opzicija je vladu kritikovala da je sa zakašnjenjem reagovala na krizu šuma u Njemačkoj.