Radovi na trebinjskom zatvorenom bazenu krenuli su 2016. godine i prema riječima izvođača radova odvijaju se planiranom dinamikom i u više faza.

Kako nam je rekao Braniša Pilindavić, odgovorni rukovodilac radova ispred „INTEGRAL INŽINJERINGA“, cjelokupna konstrukcija bazena je zatvorena, krovni pokrivač je postavljen, kontinuirana fasada je završena, a trenutno su u toku unutrašnji radovi na bazenu. „Najveća aktivnost je u samom bazenskom prostoru i tu se izvode radovi na postavljanju keramike, molersko-farbarski radovi kao i ostali zanatski radovi“, istakao je on.

Jovan Kovačina, predstavnik „HERC GRADNJE“ ,preduzeća zaduženog za armirano-betonske radove, zidarske radove, fasaderske radove, za dio zanatskih radova i okolno uređenje, istakao je da sve teče u skladu sa generalnom dinamikom izvođenja radova, te da su svi dosadašnji radovi od strane ovog preduzeća odrađeni u skladu sa tehničkim propisima, tehnologijom rada i pravilima struke.

Planirani rok izgradnje osnovnih, upotrebnih radova je kraj ove godine, s tim što će jedan dio radova preći i u narednu godinu, a odnosi se na termomašinske izolacije i sitne završne radove. Ukupna vrijednost radova je oko 13 miliona maraka.