Evropski parlament usvojio je novu mjeru o ukidanju udaranja pečata u pasoše.


Evropski parlament izglasao je uspostavljanje sistema za registraciju podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji prelaze spoljne granice EU, koji će od 2020. godine izazvati značajne promjene pristupa šengenskom prostoru.
- Nove mjere neće otežati život građana Zapadnog Balkana. Naprotiv, trebalo bi da olakšaju prolazak granica. Cilj je upravo bio da se što brže putuje. Istovremeno, i da doprinese borbi protiv terorizma. Cio sistem zovemo "pametnim granicama" - navela je izvjestilac za modernizovanje granica Tanja Fajon.
Predviđena je usaglašena i jedinstvena evropska elektronska kontrola dokumenata na ulasku u EU, kojom će se provjeravati podaci iz pasoša, ali i dozvoljeno vrijeme provedeno unutar šengenskog prostora.
Novi automatizovani sistem će na granici sakupljati biometrijske podatke i "prepoznavati" građane prilikom sljedećih putovanja. Evropski komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopulos je istakao da je cilj ove mjere i da se smanji mogućnost prevara, krađe dokumenata i identiteta.
Tanja Fajon kaže da će u pregovorima koji će EP sada voditi s Evropskim savjetom povodom drugog sistema ETIAS, o kojem se pisalo prethodnih dana, nastojati da svi koji nemaju unaprijed pribavljenu autorizaciju za ulazak mogu da je dobiju na posebnom kiosku na granici. Ona kaže i da cijena nije definitivna, pa može da se dogodi da poslije pregovora bude i niža od predviđenih 10 evra.
Izvor:Novosti