Vozaču vozila u međunarodnom transportu po dolasku u BiH na graničnom prelazu na teritoriji Republike Srpske republički inspektor izdaje rješenje o stavljanju u izolaciju u trajanju boravka u BiH koji vozač navede, navodi se u informaciji resornog ministarstva za zdravstveni nadzor za vozače.

Trajanje boravka u BiH podrazumijeva period od ulaska u zemlju pa do odlaska na sljedeći prevoz, pojašnjava se u informaciji objavljenoj na zvaničnoj "Fejsbuk" stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ukoliko je riječ o vozaču vozila u međunarodnom transportu koji je strani državljanin, republički inspektor izdaje rješenje o stavljanju u izolaciju u trajanju od 14 dana prema mjestu boravka koje navede strani državljanin u BiH.

Vozač vozila koji nije državljanin BiH dužan je da izolaciju provede u vozilu, dok je državljanin BiH dužan da izolaciju provede na adresi prebivališta.kamioni-nadzor.jpg

Poslovni subjekt, koji koristi uslugu međunarodnog transporta u saradnji sa vozačem koji nije državljanin BiH, na lokaciji utovara i istovara obezbjeđuje njegov boravak, pri čemu vozač minimalno napušta vozilo uz poštovanje svih preventivnih mjera.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštiti Srpske napominju da, u slučaju pojave bilo kakvih simptoma respiratorne bolesti, vozači vozila sa mjestom prebivališta u BiH moraju da ostanu kod kuće i da se jave nadležnom domu zdravlja telefonom.

U slučaju pojave bilo kakvih simptoma respiratorne bolesti, vozači koji nemaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj javljaju se najbližem domu zdravlja, koji će im dati dalja uputstva.

Vozač je dužan da kod sebe ima rješenje koje je dobio od republičkog inspektora, kako ne bi bio ponovo upućivan kod inspektora.

Vozači treba da se pridržavaju osnovnih higijenskih mjera, te prilikom utovara ili čekanja na utovar u objektima koriste rukavice i maske, te da imaju sa sobom sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola u onim situacijama kada ruke ne mogu redovno prati.

U informaciji je navedeno i da vozači treba da se pridržavaju opštih mjera zaštite, kao što je redovno pranje ruku, kihanje i kašljanje u maramicu koju treba nakon upotrebe baciti, te izbjegavanje kontakta sa osobama koje imaju respiratorne simptome, kao što je povišena tjelesna temperatura, grlobolja, kratak dah i kašalj.

Kad je riječ o specifičnim mjerama zaštite, vozač koji prevozi putnike među kojima ima onih sa sumnjom na Kovid-19, a vozački prostor je odvojen od ostatka vozila, nije potrebno da nosi masku, te je dovoljno održavati higijenu ruku češćim pranjem ili gelom za dezinfekciju na bazi 70 odsto alkohola.

U slučaju da pregrada ne postoji, potrebno je nositi masku na licu i održavati higijenu ruku češćim pranjem, te održavati prostornu udaljenost od najmanje dva metra u socijalnom kontaktu u zatvorenom prostoru, odnosno metar na otvorenom.

Vozači koji prevoze putnike treba da održavaju higijenu svog neposrednog radnog prostora, vozačkog mjesta i kabine tako da povremeno prebrišu površine koje se često dodiruju rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina.