Ministarka Lejla Rešić - Foto: RTRS
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković danas je, u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Ustavom Republike Srpske i Zakonom o Vladi Republike Srpske, a po pribavljenom pozitivnom mišljenju predsjednice Srpske i predsjednika Narodne skupštin, izvršio promjenu u sastavu Vlade, tako da je razriješio dužnosti dosadašnju ministrku uprave i lokalne samouprave Lejlu Rešić.

O promjeni u sastavu Vlade Republike Srpske biće obaviještena Narodna skupština Republike Srpske.

Višković je ovlastio ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatana Klokića da obavlja dužnost ministra uprave i lokalne samouprave do izbora novog ministra, a najduže u periodu do 90 dana, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.