redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

FPM Trebinje u programu Erazmus + KA 1

FPM Trebinje u programu Erazmus + KA 1

U okviru programa Erazmus + KA1 za 14 studenta  Univerziteta u Istočnom Sarajevu  nudi se mogućnost boravka od jednog ili dva semestra na Univerzitetu Haen u Španiji.

 

Univerzitet Haen nudi mogućnost boravka za jedanest studenata prvog ciklusa studija u trajanju od dva semestra (9 mjeseci) i tri studenta drugog ciklusa studija u trajanju od jednog semestra (4 mjeseca).

Tri studenta prvog ciklusa studija iz oblasti poslovna administracija (Ekonomski fakultet Pale, Ekonomski fakultet Brčko, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina – po jedan student);
Šest studenata (četiri studenta prvog ciklusa i dva studenta drugog ciklusa) iz oblasti telekomunikacije i informatika/računarstvo (Saobraćajni fakultet (3+1) i Elektrotehnički fakultet (3+1));
Dva studenta (jedan student prvog ciklusa i jedan student drugog ciklusa) iz oblasti industrijski menandžment (Fakultet za proizovdnju i menandžment);
Tri studenta (dva studenta prvog ciklusa i jedan student drugog ciklusa) iz oblasti lingvistika – jezici (Filozofski fakultet).
Rok za dostavljanje imena studenta koji će ići na međunarodnu razmjenu je 8. juni 2018. godine.

Za sve dodatne informacije, podršku i pomoć prilikom procesa odabira studenata potrebno je obratiti se Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta u Istočnom Sarajevu putem telefona 057 320 330 ili na imejl iroffice@ues.rs.ba i nina.licina.ues@gmail.com.

FPM Trebinje