Afrička kuga svinja potvrđena je na 42 imanja u Srpskoj, nakon što je na još 4 lokacije u međuvremenu potvrđeno prisustvo ovog virusa, a do sada je izvršeno neškodljivo uklanjanje 1232 svinje sa 29 zaraženih imanja.

Prema do danas dostavljenom izvještaju od strane lokalnog kriznog centra Bijeljina na terenu je izvršeno neškodljivo uklanjanje 1232 svinje sa 29 zaraženih imanja.

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske će nastaviti da redovno prati situaciju na terenu i preduzima sve neophodne mjere i korake u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja ove zarazne bolesti. Radi adekvatnog sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti, apelujemo na vlasnike svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera, posebno biosigurnosnih mjera, svaku sumnjivo stanje životinje i uginuće odmah da prijave nadležnom veterinarskom inspektoru ili nadležnom veterinaru. Strogo je zabranjeno premještanje životinja, obavezno treba ograničiti kretanje sa i na farmama, postavljanje dezinfekcionih barijera, mijenjati obuću i odjeću prilikom napuštanja farme“, navode iz resornog ministarstva.

Na teritoriji Srpske zabranjeno je održavanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, prodaje hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje van poslovnog prostora, kao i rada stočnih pijaca na teritoriji i naredni period je akcenat je na pojačanoj kontroli prometa svinja.