HE Buk Bijela - Foto: ilustracija
Vrhovni sud Republike Srpske odbio je zahtjev Udruženja "Resursni aarhus centar u BiH" za vanredno preispitivanje presude Okružnog suda u Banjaluci u predmetu davanja ekološke dozvole Hidroelektrani "Buk Bijela" na rijeci Drini.

- Ovom presudom je pravno dokazano da je postupak pribavljanja ekološke dozvole u potpunosti sproveden u skladu za Zakonom o zaštiti životne sredine, te da nije došlo do kršenja međunarodnih konvencija koje se odnose na oblast životne sredine - rekao je Milan Baštinac, pomoćnik ministra za eletro-energetiku, gostujući u našem Jutarnjem programu.

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpske je potvrđeno da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske od samog početka transparentno radilo po zakonu.

- Projekat Buk Bijela nezaustavljivo ide ka konačnoj realizaciji - poručio je Baštinac.