U BiH svake godine rodi se oko 80 beba na 10.000 stanovnika. Po natalitetu već duže od deset godina BiH zauzima posljednje mjesto u regionu, a broj umrlih u odnosu na broj živorođenih veći je godišnje u prosjeku i do pet hiljada.

U p


rvih sedam mjeseci 2017. godine, rođeno je 13.374 beba, a broj umrlih iznosi 18.798, što ukazuje na negativan prirodni priraštaj od 5.424.
Kanton Sarajevo jedini je u Federaciji „u plusu“ kada se radi o prirodnom priraštaju na 1.000 stanovnika.
Stručnjaci stalno upozoravaju na uslove koji utiču na stopu nataliteta.
– Loši uslovi, nezaposlenost, nemogućnost stanovanja, nemaju svoj vlastiti stan, a ne žele živjeti sa roditeljima – razlozi su koje navode mladi.
Pokušaji da se nešto promijeni su sporadični. U Federaciji BiH, nezaposlene majke su tražile više naknade na brojnim protestima, ali bezuspješno. Više uspjeha imale su majke u RS. Nezaposlene majke dobile su materinski dodatak od 405 KM.
– Za prvo dijete nisam ništa dobila, ni 70 KM, samo jednokratnu pomoć. Ako oni misle da se može preživjeti sa jednim minimalcem, četveročlana porodica, ne može stvarno – kazala je Ana Kostić, majka dvoje djece, piše N1.
Pored svih nabrojanih faktora, emigracija mlađe populacije kojoj svjedočimo neizbježno utiču na stopu nataliteta.
Demografske procjene pokazuju da će BiH do 2050. godine imati oko 740.000 stanovnika manje nego danas, što predstavlja oko 20 odsto ukupne populacije.
Nažalost, bez obzira na sve alarmantnije statistike, većina opština i dalje nema definisanu populacionu politiku.
Izvor:N1