0B6A9767-A55C-491C-BCE1-F8726A2DB05A.png
Kompanija Bingo
je potpisala Ugovor sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, na osnovu kojeg je korisnicima prava na penziju na području Republike Srpskeomogućena kupovina neprehrambenih artikala na odloženo plaćanje.

Penzioneri na ovaj način ostvaruju pravo na kupovinu artikalaiz asortimana tehnike, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, namještaja, dekoracija za dom, posuđa, vrtnog namještaja, dječijeg programa, odjeće, obuće, asesoara, na rate bez kamate. Artikli kućne hemije i kozmetike nisu obuhvaćeni ovim Ugovorom.

Prilikom svake kupovine ove vrste, penzioneri trebaju pripremiti orginale sljedećih dokumenata :

- Penzioni ček od zadnjeg mjeseca kada je penzija uplaćena;
- Ličnu kartu; i
- CISP prijavu kako bi se utvrdilo da lice ima prebivalište na području koje obuhvataju filijale PIO Republike Srpske.

Kupovina na rate za penzionere omogućena je u Bingo trgovinama većih formata a koje su navedene u nastavku, već od ovog mjeseca.

1. Hipermarket Doboj na adresi Cara Dušana 18, Doboj
2. Hipermakret Bijeljina na adresi Cara Uroša 54, Bijeljina
3. Hipermarket Prijedor na adresi Svale bb, Prijedor
4. Hipermarket Modriča na adresi Šamački put bb, Modriča
5. Hipermarket Zvornik na adresi Karakaj 108 A, Zvornik
6. Hipermarket Gradiška na adresi XVI Krajiške brigade bb, Gradiška
7. Hipermarket Trebinje na adresi Tini bb, Trebinje
8. Hipermakret Prijedor na adresi Srpskih velikana br. 14, Prijedor
9. Hipermarket Trebinje 2 na adresi Zasad bb, Trebinje
10. Hipermarket Prnjavor na adresi Magistralni put bb, Prnjavor
11. Hipermarket Ugljevik na adresi Ugljevik br 14.
12. Hipermarket Lukavica na asresi Vojvode R. Putnika bb, Istočno Sarajevo
13. Hipermarket Derventa na adresi Kninska bb, Derventa
14. Hipermakret Bijeljina na adresi Stefana Dečanska bb, Bijeljina
15. Hipermarket Šamac na adresi Njegoševa bb, Šamac
16. Hipermarket Kozarska Dubica na adresi Majora Milana Tepića, Kozarska Dubica
17. Hipermakret Janja na adresi Bijeljinska 308B, Janja
18. Butik s.Oliver Prijedor na adresi Svale bb, Prijedor
19. Butik s.Oliver Trebinje na adresi Zasada bb, Trebinje