IMG-99866db27a549ef82c70a7a5a521e315-V.jpg (321 KB)

Prema podacima Centra za socijalni rad Trebinje broj nasilja u porodici je veći za oko 30 odsto u odnosu na predhodnu godinu, a žrtve se više odlučuju da prijave nasilje.

Podaci PU Trebinje govore da je u prvih sedam mjeseci ove godine u istočnoj Hercegovini registrovano 18 krivičnih dijela nasilja u porodici, a osim fizičkog, sve je češće psihičko i ekonomsko nasilje.

Ovo je rečeno danas u Trebinju nakon potpisivanja Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici na području grada, na koji su potpis stavili predstavnici 14 ustanova, institucija i organizacija koje se bave ovom problematikom.

Bojan Vučurević, načelnik gradskog odjeljenja za porodicu i razvoj sela je objasnio da se izradi Protokola pristupilo na osnovu opšteg protokola koji je o nasilju u porodici potpisan prošle godine u Vladi RS.

„Radićemo i dalje, prije svega na prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, kao i svih drugih rodno zasnovanih oblika nasilja. U Protokolu su detaljno opisane smjernice i uputstva za sve potpisnike u slučaju da se nasilje dogodi, a ima ga sve češće. Svi će imati odgovornost da, u okviru svojih nadležnosti, postupaju u skladu sa ovim dokumentom u prevenciji nasilja i zaštiti žrtava. Oni su se obavezali i na zajedničko djelovanje, a samim tim i bržu i efikasniju reakciju“ istako je on.

Vučurević je dodao da će biti formiran i koordinacioni tim, stalno radno tijelo u sklopu gradske uprave, kome će, u slučaju nasilja u porodici, sve informacije podnositi potpisnici Protokola.

Koordinacioni tim je dužan da dva puta godišnje izvještava o slučajevima nasilja u porodici , a godišnji izvještaj će razmatrati i odbornici Skupštine grada.

Zoran Anđušić, direktor trebinjskog Centra za socijalni rad smatra da je Protokol o postupanjima u slučaju nasilja u porodici na području Trebinja veoma značajan, jer se tačno zna uloga svih potpisnika, a u cilju smanjenja broja slučajeva nasilja u porodici.

„ Centar će i ubuduće preuzimati sve aktivnosti u prevenciji nasilja i efikasnijoj zaštiti žrtve. Potpisivanjem Protoklo žrtve će se dodatno ohrabriti da prijavljuju nasilje, a biće i bolje zaštićene, jer će procedura biti brža i efikasnija“, istkao je on.

Anđušić je podsjetio da je, osim prevencije, uloga Centra za socijalni rad je da, nakon što se dogodi nasilje u porodici, žrtvu psihološki osnaži, procjeni da li se može vratiti u porodicu ili joj treba obezbjediti neko drugo sigurno mjesto, a ukoliko žrtva nije zadovoljna sa takvim smještajem nude joj se dvije sigurne kuće u RS, u Banjaluci i Bijeljini.

Siniša Bejat, zamjenik komandira za kriminalitet u Policijskoj stanici Trebinje je rekao policija sa nasilnicima u porodici postupa po zakonskim propisima.

„Veći je broj krivičnih djela nasilja u porodici, a u posljednje vrijeme je, pored fizičkog sve češće i psihičko i ekonosmko nasilje. Policija evidentira krivična djela, najčešće nasilnici budu lišeni slobode, a nismo imali slučajeva da je tim osobama određen pritvor. Imamo dobru saradnju sa pravosuđem, a evidentiran je i određen broj povratnika u ovim krivičnim djelima. Vjerovatno bi strožije sankcije uticale na nasilnike da ih ne ponavljaju. Policajci su prošli dodatne obuke oko postupanja sa žrtvama nasilja u porodici, pa se i sa tog aspekta vodi računa oko dokumentovanja ovih krivičnih djela“, istakao je on.

Bejat kaže da su i dalje najčešće žrtve nasilja žene i maloljetna djeca.

IMG-2e9127bf6854e7620ce97d3df52dab04-V.jpg (305 KB)