Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku Budžet Srpske za narednu godinu u iznosu od 3,256 milijardi KM.


Planirani neto suficit u budžetu Republike Srpske je 56,6 miliona KM.
Poslanici su usvojili po hitnom postupku Zakon o izvršenju budžeta Srpske za narednu godinu.


Na posebnoj sjednici po hitnom postupku je usvojen Program ekonomskih reformi Republike Srpske od 2019. do 2021. godine.

Usvojeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti po hitnom postupku, te odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za narednu godinu i odluka o kratkoročnom zaduživanju emisijom trezorskih zapisa.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku i drugi rebalans budžeta Srpske za ovu godinu u iznosu od 3,459 milijardi KM, te Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu.


Nakon glasanja o tačkama dnevnog reda okončana je treća posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.


Izvor: ATV