Koordinaciono tijelo za zarazne bolesti u Crnoj Gori je ponovo proglasilo epidemiju virusa korona na cijeloj državnoj teritoriji.

Iz Vlade Crne Gore saopšteno je da se od danas uvodi više novih privremenih mjera čiji je cilj dalje sprečavanje širenja virusa korona, dok se istovremeno ublažavaju mjere u pojedinim opštinama u kojima je smanjen epidemiološki rizik.

U saopštenju se navodi da je nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom obavezno na cijeloj teritoriji Crne Gore, uključujući i djecu stariju od sedam godina, osim na plažama i u nacionalnim parkovima pod uslovom pridržavanja fizičke distance i ranije propisanih mjera.

- Okupljanje osoba ograničava se na cijeloj državnoj teritoriji na maksimalno 40 osoba na otvorenim javnim mjestima, a na 20 osoba na zatvorenim, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra - ističe se u saopštenju.

Produženo je važenje ranije donesenih mjera koje se odnose na ugostiteljske objekte, zabranu organizovanja svadbi, maturskih, rođendanskih i drugih privatnih proslava, kao i drugih mjera.

Odluka o proglašenju epidemije donesena je na prijedlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore.