C7173836-0DD0-4A6B-AA19-BC7DE7CEFB15.jpeg
Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori Republike Srpske rekao je za ATV jutro da pozdravlja inicijativu o oslobađanju od PDV-a na kupovinu prve nekretnine za sva punoljetna fizička lica i da je to nešto što će mnogo značiti mladim ljudima koji će lakše doći do krova nad glavom.

On je naglasio da bi ovo mogla biti indirektna podsticajna mjera u sektoru privrede i građevinarstva, gdje investitor ne bi imao neke direktne podsticaje ali bi imali povećan broj kupovine stanova.

„Kada se ova inicijativa pojavila na jednom panelu na Ekonomskom forumu na Jahorini podržao ju je predsjednik Srpske Milorad Dodik, a sada i ministar Amidžić, što je vrlo pohvalno. Da smo mi u Privrednoj komori i u samom Udruženju ozbiljno postupili govori i činjenica da smo od samog početka radili analize koliko bi to koštalo. Došli smo do nekih cifara, da je bilo nekih oko 45 do 50 miliona PDV-a, s druge strane, došli smo do podatka da oko 45 do 50 posto ovih kupljenih stanova upravo čine ljudi kojima je ovo prva nekretnina, što znači da bi se Srpska odrekla između 23 i 25 miliona KM u korist ovih kategorija“, rekao je Petrović za ATV.

Prilikom kreiranja ovog sistema vodiće se računa da ne dođe do zloupotreba, kaže on. Osoba koja kupuje nekretninu moraće da dokaže da nema drugu nekretninu na sebi i da nije prometovao nekretninama na svoje ima.

„Ako recimo četvoročlana porodica kupuje stan, ako jedan član ima mogućnost četrdesetak kvadrata stambenog prostora, da li svaki naredni član ima određeni broj kvadrata, da li ta osoba, ako se radi o djetetu, gubi pravo u narednom periodu, odnosno, kada ono bude kupovalo nekretninu, da li će moći koristiti ovu poziciju“, kaže Petrović za ATV jutro.

Dodaje da se sa ovom odlukom treba insistirati i na izgradnji kuća i objašnjava kako bi to funkcionisalo.

„Mogli bi na osnovu izlaznih faktura glavnog izvođača koji izvodi objekat kuće da se, po ovoj metodologiji određenog broja kvadrata, sufinansira PDV. Drugi način bi bio da u samom projektu gdje bi bio obezbijeđen sastavni dio predračuna, da se na osnovu tih parametara isplati novac“, pojašnjava Petrović.

Na pitanje da li će ova olakšica uticati na cijenu nekretnina, Petrović odgovara da će na cijenu uticati ulazni parametri koji čine sam objekat a završnu riječ će na kraju dati tržište.

„Investitor ovim ne dobija finansijsku olakšicu da može jeftinije sagraditi stan ali sam kupac ostvaruje povlasticu da može vratiti PDV. Investitoru je značajno da bi to trebalo da dovede do povećanja broja prodatih stanova“, istakao je on.

Ova olakšica, ako se usvoji, osjetiće se na teritoriji čitave Republike Srpske, međutim u onim gradovima u kojima se vrši najveći broj prometovanja nekretninama će se najviše osjetiti ovi efekti, zbog većeg broja stanovništva koji cirkuliše u tim gradovima.