Putna osiguranja za vrijeme zimske ili ljetne sezone godišnjih odmora ili bilo koje vrste putovanja, moguća su putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, ali i osiguravajućih društava.
Za nekoga je ovaj vid osiguranja luksuz, a za druge potreba, dok za sagovornika iz priče koja slijedi, predstavlja najbolju životnu odluku.
Skijanje u Italiji, u sekundi, za Željka Batoza, pretvorilo se u borbu za život sa 40 preloma samo na rebrima, povredama glave i svih ostalih dijelova tijela. Osiguranje mu je omogućilo potpuno liječenje.
- Sva sreća pa sam imao osiguranje, i u momentu je došao helikopter kod mene i odveo me na dalje liječenje - priča Batoz.
Troškovi ovog transporta su između 5 i 7 hiljada evra, dok je njegovo kompletno liječenje u Italiji koštalo na desetine hiljada evra. Zahvaljujući adekvatnom osiguranju ove troškove nije snosio.
- Zdravstveno osiguranje je jedna vrsta osiguranja, a osiguranje od nezgode je druga vrsta osiguranja - napominje Batoz.
Osiguranje od nezgode omogućavaju osiguravajuća društva u Republici Srpskoj u okviru paketa putničkog osiguranja.
Cijena i eventualno suma osiguranja obično zavise od zemlje, tačnije geografskog područja na kome se pruža osiguravajuće pokriće, kao i rizika koji su obuhvaćeni osiguranjem.
Građani Srpske, putno osiguranje, koje podrazumijeva hitnu neodložnu medicinsku pomoć, mogu ostvariti u 17 zemalja i putem Fonda zdravstvenog osiguranja. Ovo pravo ostvaruju, dostavljanjem uvjerenja o sposobnosti za putovanje, na osnovu kojeg im Fond izdaje INO obrazac.
- U filijalama u Republici Srpskoj Fonda zdravstvenog osiguranja, INO obrazac se ne naplaćuje. Znači dođe se samo sa zdravstvenom knjižicom, uslov je da bude ovjerena, i izda se INO obrazac - ističe Dalibor Pavlović, rukovodilac Filijale Prijedor, Fonda zdravstvenog osiguranja.
U slučaju nastanka troškova tokom putovanja, prilikom pružanja hitne medicinske pomoći, osiguranik ima pravo refundiranja sredstava, ukoliko posjeduje INO obrazac.
- U slučaju da odete bez INO obrasca, neće se moći refundirati trošak - poručuje Pavlović.
Osiguranje nije obavezno, već je stvar izbora. Za sagovornika sa početka naše priče osiguranje se pokazalo kao odlična odluka.