Sonja Davidović - Foto: RTRS
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske nastavlja da finansira pronatalitetne naknade za treće i četvrto dijete i nabavku školskih udžbenika za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece, poručuje resorni ministar Sonja Davidović.

Ona napominje da je planiran i nastavak kampanje "Za potpunu podršku porodici", čiji je cilj jačanje značaja porodice i očuvanje porodičnih vrijednosti.

- Ministarstvo nastavlja i realizaciju Strategije za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj /2020-2024. godine/ - kaže Davidovićeva u intervjuu Srni.

Već 13 godina vlada veliko interesovanje i za Program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Program obuhvata subvencionisanje stambenih kredita dobijenih iz sredstava Investiciono-razvojne banke Republike Srpske pod povoljnijim uslovima i mladima do 35 godina.

- Ukupan broj dodijeljenih subvencija od početka realizacije ovog programa, uključujući i posljednji raspisani konkurs u 2021. godini, iznosi 4.780, a za realizaciju ovog programa zaključno sa 2021. godinom plasirano je oko 15.000.000 KM - navodi Davidovićeva.

Davidovićeva ističe da je plan Ministarstva za 2022. godinu potpuna primjena Zakona o sportu i podzakonskih akata propisanih istim.

- Veliki broj sportskih saveza i klubova je u procesu preregistracije svojih akata, kako bi ih uskladili sa Zakonom o sportu - napominje Davidovićeva.

Nastavljena je i realizacije projekata koji se odnose na unapređenje školskog sporta, odnosno projekta Malih olimpijskih igara Republike Srpske, u kojem učestvuje oko 90.000 takmičara na svim nivoima takmičenja /školski, lokalni, regionalni i republički/ u osam sportova.

Prema riječima Davidovićeve, projekat dodjele stipendija za perspektivne sportiste, potencijalne olimpijske kandidate i sportiste sa invaliditetom biće nastavljen u ovoj godini.

- Zakonom o sportu Republike Srpske i podzakonskim aktima, za razliku od ranijih godina, sportisti Srpske će na osnovu sportskog rezultata na međunarodnoj sportskoj sceni biti adekvatno nagrađeni i steći određeni status, odnosno kategoriju - navodi ona za Srnu.

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske najavljuje da će se Ministarstvo početkom godine fokusirati na usvajanje četvrte strategije za mlade pod nazivom "Omladinska politika Republike Srpske za period 2022-2026. godine".

Ona pominje i kampanju "Volim Srpsku", u kojoj je cilj da se promovišu mladi koji su ostvarili uspjeh u oblastima kojima se bave u Republici Srpskoj, gdje žele i da grade svoju budućnost.

Davidovićeva napominje da je virus korona "pomjerio" cijeli svijet, pa tako ni ovi prostori nisu ostali zaštićeni.

- Resor sporta je, u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, učestvovao u kreiranju preporuka koje se odnose na rad sportskih organizacija i sportskih objekata i terena u toku pandemije - podsjeća ona.

Davidovićeva naglašava da je pojava virusa korona u Republici Srpskoj stavila porodicu pred brojne izazove, među kojim su strah od nepoznatog, neizvjesnost i prilagođavanje novoj svakodnevnici.

- Zbog ograničenog kretanja, prestanka rada ili rada od kuće, zatvaranja škola i vrtića, porodice su bile zatvorene u svoje domove i većina roditelja više vremena provodila je sa svojom djecom. U tom smislu, na izolaciju i socijalnu distancu ne treba gledati kao na gubitak slobode koju smo imali prije pojave virusa korona, nego kao priliku da posvetimo pažnju svemu onome za šta ranije nismo imali dovoljno vremena - navodi Davidovićeva.

Govoreći o porodici, ona je istakla da je Ministarstvu predstavljena ideja Udruženja porodica sa četvoro i više djece "Četiri plus" o kreiranju i izradi zakona o majci.

Tim zakonom bi se svim majkama Republike Srpske, bez obzira na radnopravni i imovinski status, obezbijedila mjesečna naknada na ime rođenja svakog djeteta do njegove navršene 18 godine.

- Ministarstvo porodice, omladine i sporta pristupilo je kreiranju odredbi zakona kako bi se prilagodile pravnom sistemu Srpske i drugim pravima i davanjima po ovom osnovu - navodi Davidovićeva.

Ona napominje da je jedan od značajnih aspekata usaglašavanja ovog zakona njegova finansijska održivost u realizaciji, za šta će se tražiti mišljenje nadležnih institucija.