Sonja Davidović - Foto: RTRS
Seksualno nasilje nad djecom jedan je od najtežih oblika zlostavljanja, zbog samog položaja djeteta žrtve, te je neophodno stalno jačati svijest javnosti o tome da je zlostavljanje djece krivično djelo i da ga niko niko ne smije tolerisati, rekla je Srni ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović.

Davidovićeva je istakla da je dosljedna primjena zakonskih rješenja, edukacija djece, roditelja i profesionalaca koji rade sa djecom nužna i ključna za postizanje nulte tolerancije na nasilje nad djecom.

- Vrlo često dijete i ne razumije šta mu se dešava, te krivi samo sebe i boji se otkriti istinu zbog odnosa zloupotrebe pozicije povjerenja, vlasti ili uticaja koje učinilac ima na dijete, uključujući takva ponašanja i unutar porodice - rekla je Davidovićeva.

Ona je napomenula da je sprečavanje i suzbijanje nasilja nad djecom složen proces, koji zahtijeva uključivanje svih aktera koji imaju ulogu u odrastanju djeteta - od roditelja i porodice prvenstveno, preko vaspitno-obrazovnog i zdravstvenog, te sistema socijalne i porodične zaštite, pa do policije i pravosuđa.

- Žrtve seksualnog nasilja, prema evidencijama, u većini slučajeva su djevojčice. Međutim, teško je govoriti o stvarnom broju slučajeva seksualnog nasilja nad djecom, jer je jedna od glavnih karakteristika seksualnog nasilja vrlo kasno otkrivanje, ako do njega uopšte i dođe - rekla je Davidovićeva.

Ona je upozorila da je u većini slučajeva zlostavljač djetetu poznata ili bliska osoba, zlostavljanje često traje dugo i ponavlja se.

- Dijete, žrtva seksualnog nasilja osjeća se bespomoćno, zarobljeno i zbog straha da mu se neće vjerovati, da će doživjeti osudu od strane porodice ili društva trpi nasilje - ukazala je Davidovićeva.

Ona je rekla i da su nadležna ministarstva, prepoznajući značaj multidisciplinarnog pristupa u borbi protiv nasilja nad djecom, potpisala Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece kojim se propisuju mjere i aktivnosti koje preduzimaju nadležne ustanove i službe u situacijama kada je dijete izloženo bilo kom obliku nasilja.

- Da do nasilja ne dođe ključna je prevencija. Potrebno je jačati svijest javnosti o tome da je zlostavljanje djece krivično djelo i da niko ne smije tolerisati bilo koji oblik nasilja nad djecom, a naročito ako se radi o seksualnom nasilju - istakla je Davidovićeva.

Ona je rekla i da je potrebno roditelje pripremiti za odgovorno roditeljstvo i naučiti ih roditeljskim vještinama, a djeci od najranijeg uzrasta pomoći da nauče kako da prepoznaju razne oblike zlostavljanja, da razviju samopouzdanje, te pomoći im da saznaju šta je privatnost vlastitog tijela i šta su zabranjeni dodiri.

- Važno je prepoznati porodice u riziku, pružiti im odgovarajuću podršku i pomoć jer najveći broj djece žrtava nasilja dolazi iz disfunkcionalnih porodica u kojima je osim teške materijalne situacije, raznih oblika zavisnosti prisutno i nasilje u porodici - rekla je Davidovićeva.

Ona je napomenula i da preventivno mogu djelovati i kaznene odredbe, te da se Krivičnim zakonikom Republike Srpske svaki oblik seksualnog nasilja i zloupotrebe djece smatra krivičnim djelom.

- I Zakonom od nasilja u porodici predvidjeli smo da se svako nasilje u porodici tretira kao krivično djelo, želeći da zaštitu žrtve podignemo na viši nivo - rekla je Davidovićeva.

Ona smatra i da veliki značaj ima i što je u Republici Srpskoj donesen i Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, jer je počinioce ovih krivičnih djela najteže rahabilitovati.

- Ovaj registar je značajan jer će počinioci ovih krivičnih djela poslije izdržane kazne zatvora najčešće ponoviti djelo, te je zato važno da i poslije izdržane kazne budu pod nadzorom - rekla je Davidovićeva.

Okružni sud Banjaluka juče je u ponovljenom postupku osudio Dragana B. /24/ iz Laktaša na 17 godina zatvora zbog obljube tri sestre i zadovoljavanja polnih strasti pred djevojčicama. Osuđen je za obljubu djevojčica sa čijom majkom je bio u emotivnoj vezi.

Laktašanin je za obljubu jedne djevojčice dobio devet, a za druge dvije po osam godina robije, kao i dvije godine za zadovoljenja polnih strasti pred drugima, te mu je izrečena jedinstvena zatvorska kazna od 17 godina, navedeno je na sajtu Okružnog suda Banjaluka.