Prioritetno zapošljavanje najboljih srednjoškolaca i studenata, ustanovljenje zvanja majka i izmjene Zakona o dječijoj zaštiti – inicijative su Gradskog odbora DEMOS-a Trebinje koje će, u cilju zaustavljanja odlaska mladih iz našeg grada i podrške biološkog opstanka srpskog naroda na našim prostorima, danas zvanično biti upućene Gradu Trebinju i Narodnoj skupštini RS.


Na adresu gradske uprave biće poslata inicijativa o prioritetnom zapošljavanju najboljih srednjoškolaca i studenata zbog sve većeg odliva mladih iz našeg grada, saopštio je na konferenciji za novinare Slaviša Janković, predsjednik trebinjskog DEMOS-a.


„Svjedoci smo sve većeg odliva mladih sa naših postora, u posljednje vrijeme – najviše u Dubrovnik, pri čemu je, nezvanično, od 1500 do 3000 mladih već migriralo sa ovog područja u potrazi za poslom. Smatramo da se već tokom srednje škole mora napraviti određena selekcija i prepoznati najbolji, kako bismo najbolje srednoškolce, kao i naše najbolje svršene studente prioritetno zaposlili i na taj način obezbijedili njihov ostanak u našem gradu“, kazao je Janković.


Iako su mladi, odlazeći iz Trebinja, obezbijedili egzistenciju, sa druge strane, dodaje, gradski i republički budžet biće ugroženi.


„Kako bi preduprijedio kolaps sistema, predložićemo da se o pitanju odlaska mladih raspravlja na sjednici gradskog parlamenta, sa prijedlogom daljih mjera, jer je to, po nama, gorući problem, značajno i ekonomsko i političko pitanje o kome se treba i mora otvoriti rasprava“, rekao je Janković.


Predsjednik trebinjskog odbora DEMOS-a naveo je da će se Narodnoj skupštini RS dostaviti inicijativa o zakonskom ustanovljenju zvanja majka, po kojem bi majka koja ima četvoro i više djece imala pravo na prosječni lični dohodak, te da svako dijete ostvaruje pravo na dječiji dodatak.

„Za DEMOS je biološki opstanak srpskog naroda na ovom području prioritet, možemo imati najbolju putnu infrastrukturu i najbolje fabrike, ali nećemo imati ko da radi u njima, jer se stanovništvo seli i sve nas se manje rađa. Zato ćemo uputiti inicijativu da se zakonski ustanovi zvanje majka, koje bi podrazumijevalo da svaka majka sa četvoro i više djece ostvaruje pravo na prosječni lični dohodak, a uputićemo i inicijatu za izmjene postojećeg Zakona o dječijoj zaštiti RS“, naveo je Janković.


Izmjene se, precizira, odnose na član 18, po kojem pravo na dječiji dodatak ima drugorođeno, treće i četvrto dijete u porodici.


„To je za nas skaradan član, po kojem ni prvo, ni peto niti ostala rođena djeca, na žalost sada nemaju pravo na dječiji dodatak. Mi tražimo da se to pravo ostvaruje već sa prvim djetetom, kao i da se stopa doprinosa na platu, za izdvajanje za dječiji dodatak sa postojećih 1,7 odsto (sadašnji član 52) vrati na ranija dva odsto“, kaže Janković.


On ističe da će DEMOS uputiti NSRS i inicijativu da se izmijeni i član 36, kojim su, za sada, pronatalitetna izdvajanja Vlade RS odnose na treće i četvrtorođenu djecu.


„Našim prijedlogom ovim članom bila bi obuhvaćena sva novorođenčad. Ovo su sve inicijative za biološki opstanak našeg naroda, protiv iseljavanja, za život dostojan svakog čovjeka“, poručuju iz trebinjskog DEMOS-a.

Izvor: RT