Sastnak o struji  (Foto:Ministarstvo industrije Srpske) -

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarao je danas u Banjaluci sa predstavnicima privrednih asocijacija, Elektroprivrede Republike Srpske, Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, distributivnih preduzeća u sastavu MH ERS i predstavnicima nekoliko proizvodnih preduzeća u Republici Srpskoj.

Sastanak je organizovan kao nastavak konsultacija koje su održane prije dva dana na temu analize efekata povećanja cijena troškova električne energije i drugih zavisnih troškova pri isporuci električne energije. Tada je istaknuto da je dio privrede nezadovoljan gore navedenim troškovima.

Na današnjem sastanku je konstatovano da su Zakonom o električnoj energiji definisane nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske koja, kao nezavisno tijelo, razmatra zahtjeve operatora distributivnih sistema i provodi tarifni postupak.

Naglašeno je da je Regulatorna komisija za energetiku Srpske, u skladu sa svojim ovlaštenjima, kao nezavisno tijelo donijela odluke koje se odnose na zahtjeve elektrodistributivnih preduzeća, kojima je predvidjela povećanje troškova distributivne mrežarine.

Na konstataciju predstavnika privrede da Vlada Republike Srpske nije ispoštovala dogovore koji su po ovom pitanju vođeni prošle godine, Đokić je podsjetio da Vlada Republike Srpske ne donosi niti ima ovlaštenja da donosi odluke u pogledu visine cijene električne energije i gore pomenutih naknada za mrežarine za regulisane djelatnosti, a da je cilj tih razgovora bio da se pokaže razumijevanje prema privrednicima i njihovim potrebama.

- U tom cilju sam predložio i održavanje današnjeg konsultativnog sastanka sa predstavnicima Regulatorne komisije za energetiku, na kom su imali priliku da detaljnije obrazlože navedene odluke, kao i da se vidi da li ima mogućnosti za neku korekciju tih odluka -  rekao Đokić.

Predstavnici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske su istakli da se tarifni postupak vodio po zahtjevima operatora distributivnih sistema, njihovim potrebama i obrazloženjima.

Naglasili su da je javnost upoznata o pokretanju tarifnog postupka u julu 2022. godine i da su krajem avgusta i početkom septembra 2022. godine održano pet javnih rasprava na tu temu. Takođe, istakli su da je u tarifnom postupku kao stranka učestvovao i MH ERS MP Trebinje.

Na sastanku je zaključeno da će se, zajedno sa Elektroprivredom Republike Srpske, izvršiti analiza rasta troškova kod određene grupe privrednika i da će se, nakon te analize koja mora biti kvalitetna, nastaviti konsultacije i definisati konkretne mjere koje će dati zadovoljavajući efekat.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić, direktor Elektrokrajine Banjaluka Dragan Čavić, predsjednik Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Vladislav Vladičić sa saradnicima, izvršni direktor za tehničke poslove u Elektroprivredi Republike Srpske Ivan Koprivica i direktori kompanija ArcelorMital i Kolektor.