Đokić: Vidljiv rudarski potencijal Srpske

Republika Srpska raspolaže veoma vidljivim rudarskim potencijalom, a o rezervama određenih vrsta mineralnih sirovina može se govoriti o najmanje pet decenija eksploatacije, izjavio je ministar rudarstva i energetike Petar Đokić u Beogradu.

"Republika Srpska raspolaže, imajući u vidu njenu teritorijalnu površinu i broj stanovnika, veoma vidljivim rudarskim potencijalom, koji predstavlja vrlo važno ekonomsko područje, kako u prethodnom vremenu, tako i ubuduće, uz mogućnost da u budućnosti bude još više tretirano kao važno razvojno i ekonomsko područje", rekao je Đokić.

Đokić, koji učestvuje na međunarodnom skupu o mineralnim resursima u Srbiji, istakao je Srpska treba da ulaže u razvoj i istraživačke projekte.

"Uvjeren sam da ćemo u nekom budućem vremenu razvojnim i istraživačkim projektima definisati i nove količine i dati nove projekcije rudarenja na području Srpske", istakao je Đokić za medije iz Republike Srpske.

On je podsjetio da u Srpskoj trenutno postoji najtradicionalniji oblik rudarske proizvodnje - proizvodnja uglja za potrebe proizvodnje električne energije, ali da je poznato da je danas u svijetu prisutan vrlo intenzivan trend potiskivanja uglja kao energenta i njegova zamjena za obnovljive izvore energije.

Đokić je istakao da se još neće desiti da se rudnici u Srpskoj zatvaraju, jer je bi to bio izuzetno težak udarac za ekonomski sistem.

Ali, dodao je, u budućnosti se o tom pitanju mora razgovarati i imati definisana rješenja kako organizovati život kada se rudnici mrkog uglja budu zatvorili i u Srpskoj, ali i u BiH u cjelini.

On je rekao da Republika Srpska pažnju usmjerava ka drugim mineralnim sirovinama, koje su sada u fazi eksploatacije, najviše na eksploataciju željezne rude na području rudarskog basena u Prijedoru.

Prema njegovim riječima, intenzivno se vrše pripreme da bi se obezbijedio razvoj te proizvodnje i na ležištima koja su više od 30 godina pasivna, a plan je i da na području Ljubije u narednoj godini bude aktivirana ova proizvodnja, jer su stvoreni sasvim zadovoljavajući uslovi.

"Vrše se pripreme, koje ukazuju da je ta proizvodnja u narednoj godini moguća. I tu je Vlada Srpske učinila vidljiv korak i napor", istakao je Đokić.

Takođe, dodao je, Srpska ostaje privržena i drugim oblastima rudarske proizvodnje poput rude olova i cinka, rudnika boksita, te druge vrste kao što su različiti po sadržajima kameni agregati, koji se inače u posljednjih nekoliko godina najviše razvijaju i pažnja je usmjerena na tu vrstu rudarske proizvodnje.

Đokić je rekao da se može govoriti i o o geotermalnim izvorima vode, što je perspektiva za Republiku Srpsku, a istakao je i naftu kao još jedan važan mineral koji je poslije nekoliko godina intenzivnih istraživanja došao u fazu da se može govoriti da su stvoreni uslovi za takvu vrstu proizvodnje.

"Istina, to je sve u razvojnoj fazi, ali se vide početni rezultati, a to je eksploatacija i proizvodnja nafte. Mi već imamo prve pozitivne rezultate na području Posavine", rekao je Đokić.

On je naglasio da su sve to napori koje su Vlada Srpske i Ministarstvo rudarstva i energetike učinili u prethodnim godinama i decenijama i sada daju vidljive rezultate.

Istakao je značaj ovakvih međunarodnih konferecija, naglasivši da je oblast rudarstva povezana i sa novim tehnološkim trendovima kao što je digitalizacija svih poslovnih procesa, što treba da se desi.

"Republika Srpska i u ovom području i te kako ima perspektive da se razvija, da stiče nove vrijednosti i proizvode i na taj način rudarskom proizvodnjom doprinosi ukupnom ekonomskom rastu Srpske", istakao je Đokić.