Nakon rekordnog gubitka u 2017. godini i smjene kompletne uprave u Elektroprivredi Republike Srpske uslijedili su bolji rezultati pa je tako ovaj mješoviti holding završio prošlu godinu sa 16,5 miliona KM dobiti.


Pozitivno su poslovali svi osim Rudnika i Termoelektrane Ugljevik koji je 2018. godinu prikazo gubitak od 3,3 miliona KM. Razlog je, kako tvrde u Elektroprivredi Republike Srpske, remont zbog kojeg nisu bili u sistemu.


Darko Milunović, vršilac dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, koji je na ovoj poziciji od aprila prošle godine, ocjenjuje da je njegovo mišljenje da je dobit mogla da bude i veća, te da u narednim godinama treba da bude i veća od 50 miliona KM.


– Imamo potencijal da u termoelektranama i hidroelektranama proizvodimo oko 30 odsto više struje nego što domaći potrošači troše – naglašava Milunović.

Ipak, kako kaže, ne treba zanemariti i dvije limitirajuće činjenice koje direktno utiču na finansijski rezultat. Prva je, kako kaže, cijena električne energije za privredu i domaćinstva koja je u ERS neuporedivo niža nego u okruženju.

– Da su se desile samo male korekcije u prethodnoj godini, to bi dovelo do značajno većeg prihoda – kaže Milunović.


Druga limitirajuća činjenica je, po njegovim riječima, broj zaposlenih koji je iznad realnih potreba uzimajući u obzir parametre koji determinišu optimalan broj radnika.


– A ova stavka značajno učestvuje u ukupnim troškovima – dodaje Milunović.


Poslovanje Elektroprivrede Republike Srpske u prošloj godini, kako kaže, karakteriše nekoliko činjenica.


– U aprilu je došla potpuno nova uprava i to ljudi van sistema Elektroprivrede. Bila je i izborna godina i pritisci koji se javljaju zbog loše finansijske 2017. godine – navodi Milunović.


Pokrenute su investicije koje su se čekale decenijama, odnosno HE Buk Bijela, te je bila, kako kaže, dobra hidrološka godina.


– Osim toga, imamo i novi pristup trgovini električnom energijom zasnovan na znanju, stručnim projekcijama kretanja cijene i donošenja odluke o trgovanju. Rezultat toga je dobar izvoz struje u prošloj godini – navodi Milunović.


Cijene električne energije u Republici Srpskoj posljednji put su promijenjene, odnosno povećane 2016. godine, a ove godine je planirano povećanje za privredu, dok za domaćinstva ostaje ista cijena. Cijenu električne energije utvrđuje regulator.


Uprava ovog javnog preduzeća najavljuje prelazak ERS na komercijalno poslovanje. Neke aktivnosti na tome su već u toku, a, između ostalog, Nacrtom zakona o električnoj energiji je definisano razdvajanje snabdjevača i distrubutera električne energije.


Izvor Srpska info