Preduzeće „Rudnik i Termoelektrana /RiTE/ Gacko“ za 40 godina rada proizvelo je 37,430 teravat-časova električne energije i provelo na mreži 175.679 časova, čime se svrstalo u jednog od najvećih proizvođača električne energije u Republici Srpskoj, rečeno je u ovom preduzeću.


Izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj u RiTE „Gacko“ Borivoje Vujičić rekao je da je za proizvedenu količinu električne energije spaljeno 520.313.800 tona gatačkog lignita.
Govoreći o postignutim proizvodnim rezultatima povodom 40 godina rada RiTE „Gacko“, Vujičić kaže da je Termoelektrana u proteklom periodu ostvarila značajne rekorde.
On je naveo da je rekordna godišnja proizvodnja od 1773,31 gigavat-časa električne energije ostvarena 2013. godine, mjesečna rekordna proizvodnja od 183,87 gigavat-časova ostvarena u decembru 2013. godine, a rekordna dnevna od 6,61 gigavat-časa 1999. godine.
„Maksimalno vrijeme neprekidnog rada bloka je 2.160 časova. Ostvareno je od 28. novembra 2016. do 27. februara 2017. godine“, istakao je Vujičić i dodao da najveći broj časova rada u jednoj godini iznosi 7.606 časova ili 317 dana.
Vujičić je podsjetio da su objekti RiTE „Gacko“ počeli sa radom 1983. godine, šest godina nakon početka gradnje.
Osim proizvodnje električne energije, kaže Vujičić, preduzeće je tokom višedecenijskog rada razvijalo i prateće djelatnosti, kao što su proizvodnja uglja za široku potrošnju, osiguranje društvenog standarda radnika kroz organizovanu društvenu ishranu, vlastiti stambeni fond, medicinu rada, te zaštitu i osiguranje objekata i imovine.
„Investicioni program uradila je radna organizacija `Hidroelektrane na Trebišnjici`, a ukupna vrijednost investicionih radova za izgradnju RiTE iznosila je 529 miliona dolara, od čega 167 miliona za Rudnik i 362 miliona za Termoelektranu“, napomenuo je Vujičić i dodao da je glavna oprema isporučena, uglavnom, iz bivšeg Sovjetskog Saveza.
SRNA